Valse meeldauw en phytophthora nu ook te bestrijden met Ranman Top

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft besloten schimmelbestrijdingsmiddel Ranman Top uit te breiden in onder meer bloemisterijgewassen (bedekte en onbedekte teelt), sierheesters (onbedekte teelt), laanbomen, coniferen,  bos- en haagplantsoen, vaste planten, veredeling en diverse zaadteelten. Het bestrijdt valse meeldauw en phytophthora.

„Hiermee is een grote wens van zomerbloementelers in vervulling gegaan, aangezien er tegen phytophthora geen effectief middel beschikbaar was. Voor telers van onder andere Pioen, delphinium en echinops is dit erg goed nieuws”, aldus Aad Vernooy van LTO Glaskracht Nederland. „Het is ook meer dan welkom tegen valse meeldauw in geraniums”, vult vasteplantenkweker Arnold van Berkel aan.

Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Overige besluiten

Het Ctgb heeft verder Gnatrol SC met als werkzame stof Bacillus thuringiensis subsp. israelensis stam AM65-52 als insecticide toegelaten voor een grondbehandeling in de bedekte teelt van bloemisterijgewassen. Evenals Rival met als werkzame stof propamocarb hydrochloride als fungicide in de bedekte teelt van bloemisterijgewassen.

Cantack is door het Ctgb geherregistreerd. Het blijft in de bedekte teelten van bloemisterijgewassen en vaste planten inzetbaar tegen spintmijt. Drie toepassingen per 12 maanden zijn toegestaan.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties