Van Dam dreigt met verbod op imidacloprid

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken (EZ) dreigt met een verbod op het gebruik van insecticiden op basis van imidacloprid in de glastuinbouw, mocht later dit jaar uit onderzoek blijken dat het aantal normoverschrijdingen in 2015 niet rigoureus is gedaald. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) over 2014 en het eerste kwartaal van 2015 blijkt dat het aantal normoverschrijdingen voor de emissie van imidacloprid naar het oppervlaktewater in regio’s met veel glastuinbouw niet of nauwelijks is afgenomen. Van Dam heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) daarom gevraagd de toelating van imidacloprid te heroverwegen.

Gewasbeschermingsmiddelen op basis van imidacloprid – een van de zogeheten neonicotinoïden – zijn toegelaten in de glastuinbouw, maar mogen alleen worden gekocht en gebruikt als een tuinder beschikt over een waterzuiveringsinstallatie die de stof uit het drain(age)water filtert. Om er zeker van te zijn dat tuinders deze regel ook naleven, mogen toeleveranciers imidacloprid sinds 1 augustus 2015 alleen aan tuinders verkopen als deze kunnen aantonen dat er zuivering plaatsvindt die de emissie sterk beperkt.

Gebruiksverbod
Van Dam wil nu eerst vervolgonderzoek van CLM afwachten over de emissie van imidacloprid in de periode april 2015 tot en met maart 2016. „Als blijkt dat de gehaltes imidacloprid in het oppervlaktewater (sterk) afnemen, kunnen de toelatingen onder de huidige beperkende voorwaarden worden gehandhaafd”, schrijft de bewindsman. Zo niet, dan hangt intrekking van de toelating door het Ctgb in de lucht. „Als het Ctgb niet kan ingrijpen op de toelating, zal ik een gebruiksverbod van middelen op basis van imidacloprid in de glastuinbouw instellen. Daartoe bereid ik alvast een AMvB voor”, aldus Van Dam.

Hoofdlijnenakkoord zuivering
De staatssecretaris benadrukt dat in het vorig jaar overeengekomen ’Hoofdlijnenakkoord waterzuivering in de glastuinbouw’ is afgesproken dat imidacloprid buiten het akkoord valt. „Door de betrokken partijen is tijdens het bestuurlijk overleg nadrukkelijk gesteld dat de bestaande zuiveringsplicht voor imidacloprid niet ter discussie staat”, aldus Van Dam.

De Tweede Kamer debatteert op 20 januari met Van Dam over het gewasbeschermingsbeleid van het kabinet.