Van Dam investeert € 1,4 miljoen in satellietdata voor precisielandbouw

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken stelt € 1,4 miljoen beschikbaar voor de aankoop van satellietdata die boeren, maar in principe ook buitenbloemenkwekers, kunnen gebruiken om duurzamer en efficiënter te produceren. Het gaat om satellietgegevens over onder meer de bodem, atmosfeer en groei van gewassen. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer.

De satellietdata worden als open data online aangeboden en kunnen door iedereen vrij gebruikt worden. Doordat het uitlezen van de ruwe satellietdata zeer ingewikkeld is, is de verwachting dat vooral kennisinstellingen en gespecialiseerde bedrijven de data zullen gaan analyseren en omzetten in nuttige informatie voor boeren. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld actuele informatie over de vegetatie (www.groenmonitor.nl), gericht bemestingsadvies en irrigatieadvies (www.akkerweb.nl). Met dergelijke slimme teeltmethoden kunnen boeren volgens Van Dam flink besparen op brandstof, zaaigoed, kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en water.

De data zijn afkomstig van zogeheten aardobservatie-satellieten die op een hoogte van 500 tot 900 kilometer in een baan om de aarde cirkelen. Met hoogwaardige meet- en opnameapparatuur verzamelen zij unieke informatie over de bodemkwaliteit, het vochtgehalte, de temperatuur en de atmosfeer. Ook kan de ontwikkeling van de biomassa en het stikstof- en zetmeelgehalte in het gewas worden geanalyseerd. De satellietdata zijn vanaf het aankomende groeiseizoen beschikbaar via satellietdataportaal.nl.

De aanschaf van satellietdata sluit aan bij de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL), waar Van Dam onlangs € twee miljoen voor vrijmaakte. De proeftuin is erop gericht de introductie van precisielandbouw in Nederland te versnellen door bestaande initiatieven te verbinden en te versterken, en waar nodig aanvullende experimenteerruimte op te zetten.