Van Ruiten breekt lans voor WKK

„WKK heeft een belangrijke rol bij de toekomstige verduurzaming van de energievoorziening.” Dat betoogde voorzitter Nico van Ruiten van LTO Glaskracht Nederland op 8 juli tijdens een werkbezoek van Ed Nijpels, voorzitter van de SER Borgingscommissie van het Nationaal Energieakkoord, aan Harting Holland en Kwekerij Arcadia in De Lier.

De glastuinbouwvoorman sprak namens COGEN Nederland, de organisatie die de toepassing van WKK wil bevorderen en waarbij LTO Glaskracht is aangesloten. Door WKK – op een flexibele manier, via slimme ITC-systeemen en smart grids – te koppelen aan warmtenetten en aan projecten waarbij wordt omgeschakeld van aardgas naar biogas en biobrandstof, kan WKK volgens Van Ruiten de spil vormen voor de verduurzaming van de energievoorziening.

Door minimaal verlies van energie, dankzij WKK, wordt ook op gas bespaard en dalen de emissies. „Dat is van toenemend belang gezien de aandacht voor de luchtkwaliteit, het voorkomen van aardbevingen in Groningen en de toenemende druk om CO2-doelen te halen”, aldus Van Ruiten.

Geothermie
De LTO Glaskrachtvoorzitter benadrukte tevens het belang van geothermie en de verdere doorontwikkeling daarvan. Er is volgens hem een andere invulling nodig van de voorwaarden die gelden voor de huidige beschikbare subsidies. Daarnaast pleitte Van Ruiten voor de komst van een waarborgfonds speciaal voor de exploitatiefase van aardwarmteprojecten waarin het bedrijfsleven en de overheid samen participeren.