Vaste plantenkwekers positief 2018 in

  2017 gaat bij de vaste plantenkwekers van zowel landplanten als potplanten positief de boeken in. „We zitten weer in de lift en dat schept hoop voor aankomend jaar”, aldus Aad Vollebregt, voorzitter van de LTO cultuurgroep Vaste Planten tijdens de jaarvergadering 21 december. Aandachtspunten voor komend jaar zijn Floriade, kwaliteit en marketing.

  De vaste plantenkwekers willen dit jaar een bezoek brengen aan het Floriade-terrein en met de organisatie overleggen welke mogelijkheden er zijn voor deelname. Jaap Smit, betrokken bij de organisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling, informeerde de aanwezigen over de plannen zoals ze er nu liggen. Hij liet weten dat de sortimentskaart voor vaste planten nog gemaakt moet worden komende maanden en hij nodigde kwekers uit om hiervoor in een werkgroep deel te nemen. De bedoeling is dat er een representatief overzicht komt van soorten op alfabet gepresenteerd. „De presentatie moet een soort van staalkaart worden van het Nederlandse sortiment welke na de Floriade blijft bestaan”, lichtte Smit toe.

  Naast de Floriade staan er meer excursies op de planning. In het nieuwe jaar wil de vakgroep de ingeslagen weg met thema-excursies doorzetten. Speciaal voor kwekers geïnteresseerd in sortiment werd in 2017 een excursie georganiseerd naar Heutinck, onder het thema duurzaamheid werd een bezoek gebracht aan Griffioen. De aanwezigen waren enthousiast. De themagerichte excursies zijn bedoeld voor uitwisseling van kennis en verdieping. Voor beide groepen worden in 2018 drie excursies gepland, waarvan de eerste eind februari of begin maart zal plaatsvinden. Kwekers die nog willen aansluiten in één van de beide groepen, kunnen zich hiervoor nog aanmelden, liet Jos Swinkels weten.

  Aandacht voor aaltjes en zeebies

  Keurmeester Leo van Leeuwen gaf tijdens de jaarvergadering inzicht in de keuringsgegevens van afgelopen jaar waarin opviel dat het gekeurde areaal met ruim 100 ha was uitgebreid. „Dat heeft met name te maken met pioenen die voorheen voor de snij werden geteeld en dit jaar voor de plantenhandel beschikbaar kwamen en door de plantenpaspoortplicht van een aantal gewassen zoals Lavandula in verband met Xylella”, liet de keurmeester weten.

  Het afgekeurde areaal is in 2017 gestegen van 2,2 naar 4,7 ha. Oorzaken voor afkeuren zijn aaltjes, virus, onkruiden en Xanthomonas. Van Leeuwen waarschuwde kwekers voor de toenemende problemen met aaltjes. „Aaltjes zorgen steeds vaker voor problemen doordat er minder adequaat bestreden kan worden. Kwekers zouden daarom meer aandacht moeten besteden aan bemonstering van percelen. Weet wat er in je grond zit voor je gaat planten.”

  Naast aaltjes verdient zeebies meer aandacht. „Een naar wortelonkruid dat we steeds vaker verspreid over het perceel tegenkomen.” In 2018 zullen keurmeesters tijdens veldkeuringen dan ook extra aandacht geven aan de aanwezigheid van dit onkruid.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties