’Verdeling steunpakket tuinbouw is lastige puzzel’

Met de €600 miljoen coronasteun voor de tuinbouw, begint het eigenlijke lobbyen pas. Vakblad Groenten&Fruit meldt dat zogenoemde horecatelers die steun nodig hebben, nog niet weten waar ze precies recht op hebben. Die bedrijven hoorden woensdag 15 april dat ze in principe recht hebben op compensatie van maximaal 49% van de omzetschade (tot en met mei) en dat € 600 miljoen beschikbaar is voor de sierteelt en bedrijven in het horecakanaal voor groente en fruit.

Vakblad spreekt van een reddingsboei van formaat voor de horecatelers. Echter, het steunbedrag is niet gelabeld en moet eerst verdeeld worden over de verschillende deelsectoren. Hoe gaan de partijen die verdeling maken? Er zijn nog veel vragen over wat er precies onder de regeling valt en hoe daar aanspraak op kan worden gemaakt. Nadat het ministerie van LNV en RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een eerste voorzet voor de regeling van het Noodfonds heeft uitgewerkt, krijgen de participanten van de crisisorganisatie Corona Tuinbouw– waaronder Glastuinbouw Nederland – de gelegenheid om mee te denken over de verdere invulling van de regeling en in een later stadium de uitvoering. Kernvraag tijdens het overleg zal volgens Glastuinbouw Nederland zijn hoe de 70% schadeverlies kan worden aangetoond en hoe het omzetverlies met eenvoudige bewijslast kan worden vastgesteld. Voor veilingcoöperaties en telersverenigingen is dit volgens Glastuinbouw Nederland eenvoudiger vast te stellen. .

Markten gekoppeld
De markt is onoverzichtelijk, meldt vakblad Groenten&Fruit. Een ijsbergslateler bijvoorbeeld die levert aan McDonald’s moet met overschotten de retailmarkt op. Waar wordt dan de schade geleden als de hele afzetmarkt voor ijsbergsla onder druk komt? En telers die al zelf horeca en retail bedienen? Die verliezen nu circa 40% omzet, maar een komkommerteler lijdt die schade de laatste weken ook. Deze teler levert voornamelijk aan supermarkten, maar een stuk van zijn afzet was ook horeca als een commissionair zijn product kocht voor grossiers. Dat is vervallen. Is dat ook horecaschade?

Verdeelsleutel
GroentenFruit Huis vertegenwoordigt teelt en handel. Zij moet nu een deel van de € 600 miljoen labelen voor voedingstuinbouw en daarover overeenstemming vinden met andere partijen als Glastuinbouw Nederland en Anthos (bollen).

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties