Verduurzamen via Groen Label Kas stokt

De nieuwe en strengere eisen voor Groen Label Kassen (GLK) hebben op korte termijn geleid tot een flinke daling van het aantal aanmeldingen voor GLK. Vanuit de sierteelt waren er twaalf aanmeldingen. De dip voor het aantal aanvragen is aanleiding voor Stichting Milieukeur (SMK) voor een evaluatie. Belangrijke vraag is in hoeverre de terugloop tijdelijk is of niet. En of de huidige GLK-criteria voldoende bijdragen aan verduurzaming.

Foto: Florensis

In 2018 zijn de criteria van de Groen Label Kas (GLK) ingrijpend herzien. Niet langer geldt de energie-efficiëntie als maatstaf waarbij de efficiënte omzetting van fossiele brandstof in elektriciteit en/of warmte wordt beloond. Nee, een norm is gesteld voor de maximale uitstoot van broeikasgassen (CO2-emissie). De herziening is ingegeven door de focus van het kabinet op maatregelen die volgen uit het klimaatakkoord van Parijs. Het nieuwe certificatieschema is met ingang van 2019 ongewijzigd verlengd.

Flinke daling

De nieuwe en strengere eisen in de versie GLK13 hebben op korte termijn geleid tot een flinke daling van het aantal GLK-aanmeldingen. Eind 2017 zijn nog een relatief groot aantal kassen (41) in het laatste kwartaal gemeld op versie GLK12 niveau B (MIA/Vamil). Tot het eerste kwartaal van 2018 is daar gebruik van gemaakt.

Vanuit de sierteelt waren er twaalf aanmeldingen (bloembollen, vaste planten, snijbloemen, potplanten, perkgoed) voor GLK13 en vanuit de vruchtgroente vijf aanmeldingen (sla, paprika, komkommer). De aanvragen vanuit intensieve vruchtgroentebedrijven zijn het sterkst teruggelopen. Deze trend lijkt zich dit jaar ook voort te zetten.

Belangstelling uit de bollensector neemt daarentegen toe. In verband hiermee zijn de eisen voor het toepassen van buitengevels verruimd voor het gebruik van sandwichpanelen over de hele gevel, zodat onder meer ook meer- laagstulpensystemen in aanmerking komen voor certificering.

Lees in de Bloemisterij van 6 september of online hoe de nieuwe criteria vallen in de praktijk

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties