Vergroening prominent aanwezig: visie Rabobank tot 2030

Het inkomen van agrariërs zal in de toekomst vaker uit andere inkomstenbronnen komen dan alleen de primaire productie. Vergroening wordt een voorwaarde bij financiering van boeren of tuinders. Dit blijkt onder andere uit de Visie Land- en Tuinbouw 2030 die de Rabobank heeft gepubliceerd.

De bank stelt dat zij het stimuleren van verduurzaming als integraal onderdeel ziet van het financieringsbeleid. De bestaande vormen van groene financiering worden uitgebreid naar onder andere de tuinbouw. Ondernemers krijgen een rentekorting als ze goed scoren op de biodiversiteitsmonitor die samen met de sector is opgesteld. Voor de glastuinbouw is de impactlening beschikbaar voor duurzame koplopers die bijvoorbeeld op MPS A+, MPS-ProductProof of On the way to PlanetProof zijn gecertificeerd.

Transitie
De Rabobank wil ondernemers helpen om die transitie te maken. Zij verwacht dat de komende jaren zes transities in de sector plaatsvinden: vraaggestuurde ketens, gebiedsgerichte aanpak, kringlooplandbouw, klimaattransitie, precisielandbouw en -tuinbouw en versterkt ondernemerschap. In een uitgebreid artikel in ons blad lees je hoe de Rabobank de toekomst ziet van de tuinbouw. Ondernemers die naar buiten durven te kijken, komen verder, aldus Arne Bac, sectorspecialist tuinbouw bij Rabobank.

Visie tot 2030
De Rabobank wil zich nadrukkelijk manifesteren bij de toekomst van de land- en tuinbouw. In de visie ‘Waardering voor jouw onderneming & kwaliteit van leven voor de maatschappij – Toekomstbestendige land- en tuinbouw in 2030’ maakt de Rabobank een verkenning tot 2030. De visie is tot stand gekomen onder leiding van directeur Food & Agri Nederland Carin van Huët, met medewerking van diverse geledingen van de bank, Rabobankklanten en de WUR.

In onderstaand You-Tube fimpje geeft de Rabobank haar visie op de scenario’s kort weer:

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties