VGB wijzigt koers en krimpt in

Het personeelsbestand van VGB krimpt van 7,8 fte naar 4,6 fte. Dit komt doordat de exploitatie onder druk staat en doordat VGB van koers verandert. „We groeien toe naar een netwerkorganisatie. Een organisatie die steeds meer de samenwerking opzoekt met ketenpartijen om gezamenlijke doelen te bereiken” meldde interim-voorzitter Lex Ebus tijdens de donderdag (16 februari) gehouden ledenvergadering.

Het bestuur heeft besloten de koerswijziging in te zetten met een compactere organisatie van 4,6 fte (was 7,8 fte). Dit gebeurt onder leiding van een nieuwe directeur. Robert Roodenburg heeft per 1 juni a.s. zijn vertrek aangekondigd. Daaromheen gaat de VGB gebruikmaken van een flexibele schil met externe specialisten.

Ebus: „VGB zet zich in voor het gezamenlijke belang van haar leden. Door specialisering zijn echter steeds meer verschillende typen handelsbedrijven ontstaan, met ieder hun eigen belangen. Het is hierdoor haast onmogelijk geworden om afspraken te maken die voor alle leden bevredigend zijn. Daarnaast was het pakket activiteiten te breed geworden en staat de exploitatie van VGB onder druk. De koerswijziging bestaat uit drie onderdelen. Een beperkter aantal kerntaken, strategische samenwerkingen en een compactere organisatie. Het bestuur denkt zo beter in te kunnen spelen op de grote veranderingen binnen de sector”, zegt Ebus. “Wij willen bezig zijn met wat ons bindt.”

VGB richt zich voortaan op drie kerntaken. De belangenbehartiging is en blijft de eerste en belangrijkste functie. Deze richt zich alleen op zaken die voor álle handelaren belangrijk zijn, zoals handelsbelemmeringen, cao, duurzaamheid, productkwaliteit, fytosanitaire zaken, promotie en standaardisatie. Zowel richting Nederlandse als Europese overheden en sectororganisaties. Voor de deelbelangen kiest VGB voor een meer informerende rol. Wat wegvalt, zijn de tariefonderhandelingen met de veiling.

De tweede kerntaak is de antennefunctie, die neerkomt op het signaleren van relevante ontwikkelingen. De derde is de netwerkfunctie, wat betekent dat de VGB actuele onderwerpen en opgedane informatie deelt in de vorm van bijeenkomsten. Een taak die de VGB afstoot, zijn de projecten. Dit is niet langer mogelijk, omdat de PT-gelden zijn stopgezet. Een voorbeeld van de nieuwe strategische samenwerking is die met LTO Ledenvoordeel. Leden kunnen hierdoor gebruikmaken van meer dan dertig kortingsregelingen en dit aantal wordt nog verder uitgebreid. Vegekom – dat tien regelingen bood – komt hiermee te vervallen.

Meer over de nieuwe koers van VGB lees je deze week in het Vakblad voor de Bloemisterij in het interview met scheidend directeur Robert Roodenburg.