Vijf telers in pilot-project Moderne Tuinbouw

LTO Noord Glaskracht gaat met vijf glastuinders een pilot-project beginnen dat moet zorgen voor doorbraken in het krachtenveld tussen glastuinbouwbedrijven, overheden en banken. Uiteindelijk moet dat leiden tot modernisering van het teeltareaal.

De pilot vloeit voort uit twee eind vorig jaar gehouden tuinderscafés in Zuid-Holland die in het kader van het landelijke project Moderne Tuinbouw plaatsvonden. Gezocht werd naar kleinere en middelgrote voorbeeldbedrijven die op zoek willen naar de onderscheidende waarde van hun bedrijf en wat nodig is om te moderniseren en een toekomstperspectief te creëren.

De vijf ondernemers die meedoen aan de pilot, richten zich op vier thema’s:

  • nieuwe verdienmodellen (twee groentetelers, uit Vierpolders en Tinte, gaan lokaal geproduceerd voedsel inzetten als gebiedspromotie);
  • ruimtelijke ordeningsprocedure (sierteler uit Zevenhuizen gaat na hoe bedrijfsvernieuwing en uitbreiding kan bijdragen aan gebiedsontwikkeling);
  • productontwikkeling (sierteler uit Berkel en Rodenrijs gaat op zoek naar alternatieve concepten en activiteiten);
  • eindwaarde onderneming (teler uit Westland bekijkt in hoeverre zijn kennis en vastgoed interessant is voor een toekomstige overname).

De komende weken schrijven de vijf geselecteerde bedrijven, onder leiding van een coach, een plan van aanpak, zodat het echt vanuit de bedrijven zelf geschreven wordt.