Noodkrediet top, nu tijd voor noodfonds

Het kabinet is met allerlei steunmaatregelen voor de korte termijn gekomen om de liquiditeitspositie van ondernemers te verbeteren. De steunmaatregelen van het kabinet moeten echter ook een permanente oplossing bieden en mogen geen uitstel van executie zijn, zo is de insteek van Glastuinbouw Nederland in samenspraak met Royal FloraHolland en GroentenenFruit Huis. Vandaar de oproep voor een noodfonds.

De ketenpartners hebben in het kader van het noodpakket verzocht om een bedrag van €2 miljard, in combinatie met uitstel van belastingen, werktijdverkorting, uitstel van aflossingen en rente en van de ODE. Volgens voorzitter Sjaak van der Tak verdient het kabinet waardering voor het uitgebreide noodpakket en de snelheid waarmee de maatregelen zijn uitgewerkt. „Het is nu aan het bedrijfsleven om hier mee aan het werk te gaan.”

Noodfonds

Het nu aangeboden pakket maatregelen geeft eerste hulp bij de eerste liquiditeitstekorten en voorziet in een leningspakket en opschorting van belastingen voor de korte termijn. Dit biedt echter nog geen soelaas voor de middellange en lange termijn. Hier moet ook hard aan worden gewerkt om samen met de overheden zowel nationaal als in EU-verband aan een noodfonds te werken.

Ook na de bekendmaking van het brede pakket aan maatregelen, blijft overleg over de details en de specifieke consequenties voor de glastuinbouw noodzakelijk. Advies aan glastuinbouwbedrijven is om bewijs van weggevallen omzet als gevolg van de coronacrisis te verzamelen, hetgeen van belang is voor financiële compensatie. Hiervoor wordt nu een format ontwikkeld dat eerst door het ministerie moet worden goedgekeurd Tot die tijd is het verzoek aan glastuinbouwbedrijven om op eigen wijzen aantallen, kilogrammen, prijzen en andere bewijsvoering bij te houden, zodat die gegevens bij beschikbaar stellen van het format hierin kunnen worden gevuld.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties