Vooralsnog veel mysterie rond glyfosaat-petitie

Op de bovenverdieping van HortiContact alvorens de meeste bezoekers gaan eten, houden vrouwelijke enquêteurs hen aan om een petitie voor behoud van glyfosaat te ondertekenen. Veel informatie over ’Vrijheid om te boeren’ is van de dames niet te krijgen.

De actie is bedoeld om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen om een Europees verbod van glyfosaat te voorkomen. De werkzame stof van veel onkruidbestrijdingsmiddelen, waarvan Round-up de bekendste is, ligt erg onder vuur. Zo is de verkoop in Nederland aan particulieren al aan banden gelegd en mag het niet ingezet worden op verhardingen.

Wie er achter de actie zit, de toelatingshouders of andere partijen, is vooralsnog onduidelijk. Een pr-bureau is enkel ingeschakeld om handtekeningen te verzamelen. Hoeveel ze verzameld hebben, daarop wordt ook niet geantwoord. Het enige wat duidelijk wordt, is dat de actie op verschillende Nederlandse en Duitse beurzen wordt gehouden.

Voor meer informatie wordt zo snel mogelijk contact opgenomen, zelf contact leggen is ook niet mogelijk. Dan maar meer informatie via een website verzamelen. Die is er wel, maar onder constructie. Dus geduld hebben, is het enige wat er op zit.