Vakblad voor de Bloemisterij Ondernemen Voormalig landbouwminister Gerrit Braks overleden

Voormalig landbouwminister Gerrit Braks overleden

0

Gerrit Braks, die bijna de gehele jaren ’80 van de vorige eeuw minister van Landbouw is geweest, is overleden. Dit heeft zijn familie bekendgemaakt aan diverse media. Braks is 84 jaar geworden. De invoering van het melkquotum in de melkveehouderij, de problemen rond mest en de trekkeracties van akkerbouwers over onder meer de lage graanprijzen kenmerken zijn periode als minister van Landbouw.

Braks gaat de boeken in als de eerste minister van Landbouw die de productie van de landbouwsector aan banden legden, onder meer via de Europese melkquotering om de boterbergen te beteugelen en het mestoverschot te beperken via een interimwet voor de varkens- en pluimveehouderij. Ondanks deze maatregelen kon Braks bij boeren en tuinders altijd een potje breken.

  • Gerrit Braks in 1988 als minister van Landbouw in de Tweede Kamer. Links VVD-woordvoerder Piet Blauw. I Foto: Nationaal Archief

De Brabantse CDA-politicus eindigde vijf jaar geleden in een peiling van een marketingbureau onder boeren en tuinders nog op de tweede plaats als populairste landbouwminister, achter Henk Bleker. Hij kreeg daarbij 31,9 procent van de stemmen.

Braks studeerde in 1965 af in de landbouwplantenteelt aan de Landbouwhogeschool in Wageningen. Eind jaren zeventig nam hij namens het CDA zitting in de Tweede Kamer, waar hij drie jaar later minister van Landbouw werd. Met een kleine onderbreking in 1982 is hij dat bijna tien jaar geweest. In 1990 trad hij af vanwege de visfraude.

Het laatste wapenfeit in de tuinbouw was zijn rol bijna tien jaar geleden in het Waterplan Westland. Daar werd Braks door de gemeente Westland toen aangesteld als bemiddelaar. Zijn taak was om met de gemeente Westland, het Hoogheemraadschap Delfland en het Westlandse bedrijfsleven een akkoord te bereiken over het financiering van het waterplan. Ook moesten tuinders worden overtuigd hun grond ‘om niet’ beschikbaar te stellen voor waterbergingen, hetgeen veel weerstand opriep.

De gesprekken onder leiding van Braks resulteerde er uiteindelijk in dat de partijen weer met elkaar in gesprek kwamen, wat uiteindelijk heeft geleid tot een locale aanpak van de waterproblematiek in het Westland. Braks slaagde er dus in dit plan een andere draai te geven waardoor er andere, innovatieve oplossingen in beeld raakten en het ‘om niet’ beschikbaar stellen van grond van tafel werd geveegd.

Reageer op dit artikel

avatar