Vos verwacht vanaf nu ‘zure momenten’

Algemeen directeur Lucas Vos verwacht dat FloraHolland vanaf nu zure momenten gaat beleven. Hij doelde daarmee onder meer op onderwerpen als: de financiering van de coöperatie, het nieuw sociaal plan, het voorzitterschap van Bernard Oosterom, het nieuw veilen, consumentenpromotie en export naar China.

Vos deed deze uitspraken in zijn derde videoblog over FloraHolland 2020. Hij gaf aan dat FloraHolland met 2020 tot nu toe met name zoete momenten had gekend. Vanaf nu echter zullen er wat zure momenten voor de veiling komen.

Een van die moment zal de financiering van FloraHolland betreffen. De veiling heeft volgens FloraHolland 2020 minder financiering nodig. De balans wordt kleiner. „Hoe gaan we dat doen? Daar gaan we belangrijke gesprekken over voeren en op de alv in 2016 valt daar een beslissing over.

FloraHolland moet ook weer om tafel met de vakbonden voor een nieuw sociaal plan. Het oude plan is afgelopen. „Dit betekent niet dat we gaan reorganiseren”, benadrukte Vos.

Het nieuwe veilen
Verder ging Vos in op het nieuwe veilen. Het is nog niet duidelijk hoe dat er uit gaat zien. Dat wordt begin 2016 bekend en daarna uitgevoerd. Los van het nieuwe veilen wordt er de tweede helft van dit jaar geïnvesteerd in de plantenklok in Aalsmeer. Leden en klanten vinden dat er een onwerkbare situatie is ontstaan. Vos ging ook in op de toekomst van Rijnsburg. Hij hoort vaak dat de veiling al weet wat er met Rijnsburg gaat gebeuren. „Die gedachten hebben we nog niet. maar we gaan wel nadenken over de toekomst van de locaties. dat doen we in de tweede helft van 2016. Eerst willen we weten hoe het met het nieuwe veilen eruit gaat zien, dan denken we na over de locaties en over de gevolgen voor de werkgelegenheid.

Vos vertelde ook over de consumentenpromotie die FloraHolland voor ogen heeft. Hij noemde het een behoorlijke uitdaging om de uitgaven van de Europese consumenten met 5,7 miljard te verhogen. „Dat is nogal wat, behoorlijke uitdaging”, zegt Vos. Hij is niet helemaal tevreden over het tot nu toe gaat „We zullen om te beginnen moeten zorgen dat niet alleen kwekers maar ook klanten via BBH gaan bijdragen aan de promotie. Het is een eerste stap naar veel meer geld voor promotie van bloemen en planten.” Vos hoopt dat hier in de tweede helft van 2015 over besloten wordt.

World Flower Exchange is bezig met trials naar de Verenigde Staten en China. Volgens Vos is er zeker wat te winnen in deze landen. China importeert 750 miljoen aan bloemen en planten. Nederland doet hier maar 5 miljoen van. „Er zit echter wel een moeilijk discussie aan vast”, geeft Vos aan. „De Chinese consument wil graag rechtstreeks in contact staan met de Nederlandse consument en heeft weinig met onze huidige Nederlandse klanten. Hoe kan Nederland daar het best vertegenwoordigd worden?”

Waarom nog lid?
Tenslotte ging Vos nog in op het prisoners dilemma dat veel klanten en leden hebben. „Ze zeggen: waarom zijn we nog lid van FloraHolland? Waarom hebben we het systeem voor nodig? Dat is niet goed.” Wat bindt leden nog met FloraHolland en met elkaar en met klanten, zijn vragen waar Lucas Vos een goed gesprek over wil hebben met leden en klanten. De gesprekken met leden en klanten worden voorafgegaan door een tweedaagse conferentie van de Raad van Commissarissen. Vos wil bij dit vraagstuk de jonge leden en klanten heel erg betrekken. Omdat het over de toekomst van de coöperatie gaat. Vos gaf aan dat er aan dit onderwerp zware consequenties zitten op het gebied van tariefstelling, lidmaatschap en governence.