Vraag naar gas neemt mondiaal toe

Het IEA (Internationaal Energie Agentschap) meldt dat de wereldwijde vraag naar aardgas de komende jaren blijft stijgen. Oorzaken zijn een sterke vraaggroei in China, een toenemende vraag vanuit de industrie en een stijgend aanbod vanuit de VS.

De wereldwijde gasvraag zou jaarlijks gemiddeld 1,6 procent groeien, van 3.740 miljard kuub naar meer dan 4.100 miljard kuub in 2023, zo meldt het IEA in Gas 2018, het jaarlijkse rapport over de gasmarkt. Het rapport is koren op de molen van de gassector, die claimt dat gas een schonere brandstof is dan kolen. De Chinese gasvraag zal tussen 2017 en 2023 groeien met 60 procent, door beleid om van kolen over te stappen op aardgas teneinde lokale luchtvervuiling terug te dringen. China is verantwoordelijk voor 37 procent van de wereldwijde groei van de gasvraag in de komende vijf jaar. China zal in 2019 ’s werelds grootste importeur van aardgas worden, een positie die Japan zal moeten afstaan. Het IEA voorziet ook een sterke groei van het gasgebruik in andere delen van Azië, vooral in het zuiden en zuidoosten, vanwege een sterkte economische groei en pogingen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Foto: Shutterstock

Algemeen werd aangenomen dat de prijs van daggas deze week ruimte zou hebben om te dalen nadat de Interconnector (de verbinding tussen Engeland en het vasteland van Europa) opnieuw in gebruik werd genomen, omdat de prijs van daggas in Engeland op een lager niveau lag dan TTF gas. Maar wellicht is de prijs in Engeland gestegen door de export van gas naar het vaste land wat resulteerde in een lichte stijging. De stijging van de olie- en kolenprijs heeft de lange termijncontracten een opwaarts effect bezorgd. De huidige prijsniveaus van korte en lange termijncontracten zijn hoger dan voorgaande jaren maar zijn nog altijd aceptabel te noemen gezien de historische curve.

Elektriciteit
De kolenprijs is na een daling inmiddels weer aan het stijgen. Deze stijging van de kolenprijzen veroorzaakt een opwaarts effect op de elektraprijzen van de lange termijn contracten.  De korte termijnprijs werd beïnvloed door de uitval van bestaande productie-installaties en de opwek van zonne- en windenergie, hierbij is alleen de opbrengst van zon op normaal niveau geweest en de rest ondermaats.  

In de Belgische kernreactor Tihange 3 zijn constructiefouten geconstateerd. De krant Le Soir bericht dat er afwijkingen in het staal van het gewapend beton zijn aangetroffen tijdens controles van de kerncentrale. De kernreactor is sinds 30 maart buiten bedrijf naar aanleiding van andere problemen met beton. Tihange 3 zou voor de in gang gezette controles tot eind september dichtblijven. Maar nu moeten er nieuwe tests worden uitgevoerd om te zien of het bouwwerk onder de constructiefout lijdt. De kernreactor werd in 1985 in gebruik genomen en zou eigenlijk in 2015 dichtgaan, maar de regering besloot de levensduur van de kernreactor te verlengen om in de energiebehoefte te kunnen voorzien.

Olie
Ondanks de aankondiging van de OPEC om meer olie op te gaan pompen en op de markt te brengen is de prijs deze week toch tegen verwachting in verder opgelopen. Een tweet van President Trump van Amerika kan de verdere stijging wellicht voorkomen. In de tweet werd gesproken over een nieuwe toezegging van Saoedi Arabië om de olieproductie verder op te voeren met wellicht 2 miljoen vaten ruwe olie van 159 liter per vat per dag. Deze toezegging komt bovenop toezegging van de OPEC om de productie op te voeren met circa 600.000 vaten per dag. De extra verhoging zou nodig zijn om de productie van Iran op te vangen als deze in November in zijn geheel dreigt weg te vallen door ingestelde sancties van Amerika tegen Iran. Ook heeft Amerika de afnemers van Iraanse olie aangespoord om geen olie meer af te nemen van dit land.

Nadat de cijfers deze week bekend gemaakt werden over de Amerikaanse olievoorraad daalde de prijs van olie. Analisten hadden berekend dat de voorraad zou zijn afgenomen met ruim 5 miljoen vaten, maar dit bleek niet het geval, in tegendeel zelfs, de voorraad bleek gegroeid met ruim 1 miljoen vaten.

Deze update is verzorgd door NIFE Energieadvies.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties