VVD: ’Het gaat over de inhoud, niet over de poppetjes’

In een nieuw kabinet hoeft volgens de VVD geen minister van Landbouw te komen. De huidige situatie, waarbij het ministerie van Economische Zaken (EZ) over Landbouw gaat, is volgens de liberalen prima. „Het moet over de inhoud gaan, niet over de poppetjes”, aldus Tweede Kamerlid Helma Lodders, landbouwwoordvoerder van de VVD.

De VVD heeft veel waardering voor de Nederlandse land- en tuinbouw. De sector is volgens Lodders een voorbeeld voor het buitenland. „We willen het landbouwbeleid voor de gehele EU richten op de innovatieve en hoogwaardige landbouw zoals we die in Nederland kennen. Regels die belemmerend werken voor innovatie en precisielandbouw moeten worden weggenomen.  We moeten ons richten op de onderwerpen die boeren bezighouden en richten op realistische oplossingen.”

In dat kader moet het Nederlandse toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen volgens Lodders veranderen. „In het huidige toelatingsbeleid wordt te weinig rekening gehouden met het gebruik binnen kleine teelten, klein gebruik en de ontwikkelingen in de precisielandbouw. De ontwikkeling gaan op dit gebied hard. Enkele jaren geleden stond een GPS-systeem op de trekker symbool voor precisielandbouw, maar vandaag de dag gaat het veel verder. Ook de inzet van gewasbeschermingsmiddelen kan veel gerichter plaatsvinden. Daardoor kan het middelengebruik worden teruggedrongen.”

De VVD steunt het beleid om het agrarisch onderwijs onder te brengen bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). „Maar daarbij moeten wel de verworvenheden van het groene onderwijs intact blijven”, aldus Lodders. Ze benadrukt dat de samenwerking tussen overheid, onderwijs en het bedrijfsleven in de gouden driehoek goed verloopt. „Het groene onderwijs is daarnaast kleinschalig georganiseerd en sterk praktijkgericht. Leren en werken in actuele bedrijfssituaties. Maar het heeft ook een vooraanstaande internationale rol op het bevorderen van kennis en innovatie.”

Doe mee met de verkiezingspoll van het Vakblad voor de Bloemisterij en bekijk direct de uitslag.