VVD Westland bezorgd over beschikbaarheid gas voor tuinders

VVD Westland maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van aardgas voor tuinders in de glastuinbouwgemeente. De gemeenteraadsfractie vindt dat Groningengas de komende jaren beschikbaar moet blijven voor telers, maar wijst tegelijkertijd op de recente brief van minister Eric Wiebes (EZK) aan tweehonderd grote industriële grootverbruikers, waaronder de glastuinbouwgebieden Agriport A7 en Bergerden, waarin deze gemaand worden uiterlijk in 2022 te stoppen met Groningengas. De VVD-fractie wil weten hoe het Westlandse college van B & W daarover denkt.

In de raadscommissie Economie, Financieel beleid en Organisatie (EFO) heeft fractievoorzitter Pieter Varekamp namens VVD Westland vorige week drie vragen ingebracht tijdens de rondvraag. Hij wil allereerst weten of er tuinbouwondernemers in het Westland zijn die een brief van de minister hebben ontvangen met betrekking tot de afbouw van hun gasverbruik.

Investeringen in ketels en WKK’s
Hoewel de VVD-fractie de ingezette energietransitie een goede zaak vindt, is het volgens Varekamp niet zo dat met één vingerknip iedereen van het gas af is. “Ondernemers hebben geïnvesteerd in technische installaties (ketels en/of WKK’s) en er kan niet verwacht worden dat deze zonder meer in een korte of kortere periode kunnen worden afgeschreven of worden omgebouwd”, aldus Varekamp. Hij vraagt B & W daarom hoe zij aankijken tegen de beschikbaarheid van gas in de komende jaren.

Ten slotte willen de liberalen weten welke activiteiten het college ontplooit om tot versnelling te komen van de ontwikkeling naar meer geothermie en/of restwarmte.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties