Vakblad voor de Bloemisterij WKK Barometer: marktpositie steeds verder onder druk

WKK Barometer: marktpositie steeds verder onder druk

0

De marktpositie van WKK voor 2017 is verslechterd ten opzichte van 2013. Pas op lange termijn wordt herstel verwacht.

Dat blijkt uit informatie van Energy Matters over de nieuwste WKK Barometer. Deze kwam tot stand als onderdeel van Kas als Energiebron in opdracht van Productschap Tuinbouw en het Ministerie van Economische Zaken.

Verdere verslechtering
Volgens genoemde partijen is de marktpositie van netleverende WKK in de glastuinbouw ten opzichte van de positie Q1 2013 verder onder druk gekomen. Verder blijven voor 2014 en 2017 de marktposities van WKK onveranderd zeer slecht. Dat komt door lagere forwardprijzen voor elektriciteit en – ondanks een licht dalende forward-gasprijs – een afgenomen sparkspread.
Een hoge gasprijs in combinatie met inbedrijfname van nieuwe kolencentrales in 2014 en een lage CO2-prijs zetten de hele markt sterk onder druk. Veel elektriciteitscentrales op aardgas staan al stil en WKK in de tuinbouw draait met minimale marges.

Perspectief 2020 beter
Pas voor de langere termijn vanaf 2018 à 2019 is een verbetering in de forwardprijzen elektriciteit te zien. Ook de sparkspread verbetert iets. Daarnaast verwachten de partijen een licht verbeterde opbrengst door inzet van flexibel en snel vermogen op de kortetermijnmarkt.

De beste casus voor gasmotor-WKK in 2020 wordt gerealiseerd indien een verdere sanering op de elektriciteitsmarkt plaatsvindt in combinatie met vergoeding voor flexibele capaciteit en een hogere prijs voor CO2-rechten.

Marktpositie WKK op korte termijn verslechtert verder, herstel op lange termijn