Waarom CO2-opslag op zee nu wél moet lukken

De opslag van CO2 uit de Rotterdamse haven in onderzeese voorraadbuffers, zoals wordt beoogd met het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject (ROAD), komt maar niet van de grond. Terwijl ROAD een interessante CO2-bron kan zijn voor de Zuid-Hollandse glastuinbouw. Volgens president-directeur Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam moet de sector zich geen zorgen maken, de CO2-leidingen naar lege gasvelden op zee liggen er over drie jaar, zo stelde hij onlangs in NRC.

Het ROAD-project komt volgens Castelein maar niet tot ontwikkeling omdat de marktprijs voor CO2 – die momenteel zo’n € 5 per ton bedraagt – veel te laag is. „De politiek was tot nu toe niet in staat om de vervuiling te beprijzen. De CO2-prijs moet omhoog, daar is iedereen het over eens”, zegt hij in NRC. De topman van het havenbedrijf verwacht dat het nu wél gaat lukken. „Sinds Parijs beseffen bedrijven dat verduurzaming een voorwaarde is om te overleven. Dat besef was er drie jaar geleden nog niet”, zo zegt hij tegen de krant.

Via het ROAD-project is het de bedoeling om jaarlijks 1,1 Mton CO2 af te vangen uit de rookgassen van de nieuwe kolencentrales van Uniper en Engie op de Maasvlakte. Oorspronkelijk wilde men daar eind vorig jaar mee beginnen, maar doordat de benodigde subsidies en vergunningen op zich lieten wachten, heeft het project vertraging opgelopen. En ook de CO2-prijs zit volgens Castelein dus tegen. Daar komt bij dat onzeker is of de kolencentrales in bedrijf blijven. De Tweede Kamer wil ze sluiten, maar het huidige demissionaire kabinet laat die beslissing over aan een nieuw kabinet.

Voor Castelein is het open houden of sluiten van de kolencentrales niet bepalend voor de toekomst, zegt hij in NRC. „Onze plannen gaan buiten de centrales om. We maken ons niet afhankelijk van die politieke onzekerheid.” Het Havenbedrijf Rotterdam liet het Duitse Wuppertal Institut uitzoeken hoe de haven het beste kan vergroenen. De onderzoekers kwamen met twee scenario’s: 1) alle CO2 die de industrie in de haven uitstoot, afvangen en opslaan en fossiele brandstoffen vervangen door biobrandstoffen; 2) recycling van fossiele grondstoffen voor de chemie in combinatie met hernieuwbare brandstoffen zoals waterstof uit windenergie.

Castelein vindt de keuze van scenario’s niet zo belangrijk, zo lang het doel maar wordt gehaald. Het aanleggen van nieuwe infrastructuur is volgens hem cruciaal, stelt hij in NRC. Over drie jaar moet er een netwerk liggen dat de afgevangen CO2 uit de haven naar lege gasvelden op zee transporteert én er moet een netwerk zijn dat restwarmte vanuit de haven naar glastuinbouw en woongebieden brengt.