Vakblad voor de Bloemisterij Energie Waarom je bij warmtenetten niet op één paard moet wedden

Waarom je bij warmtenetten niet op één paard moet wedden

0

Nu de gemeente Rotterdam door haar eigen Rekenkamer op de vingers is getikt over haar beleid ten aanzien van Warmtebedrijf Rotterdam, is het de vraag of de Leiding over Oost er nog gaat komen. Dat Warmtebedrijf zou via de nog aan te leggen warmteleiding restwarmte uit de Rotterdamse haven naar Leiden transporteren en zou onderweg ook ons glastuinbouwgebied aandoen. Destijds vormde het plan voor deze pijplijn voor ons aanleiding om Warmtecoöperatie Zuidplaspolder op te richten.

Sowieso ging de planontwikkeling voor de Leiding over Oost niet over rozen. Het ene moment leken alle seinen op groen te staan, het volgende ogenblik stonden ze weer op rood. Daarom ben ik blij dat onze warmtecoöperatie niet op één paard heeft gewed en ervoor heeft gekozen ook alternatieve scenario’s in kaart te laten brengen. Behalve de Leiding over Oost hebben we daardoor ook nadrukkelijk havenwarmtelevering via de RoCa-leiding in beeld, evenals drie lokale biomassacentrales en mogelijk geothermie.

In dat licht bezien was er onlangs ook goed nieuws. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft namelijk de regie gegrepen in de plannen voor een grootschalig net van warmteleidingen in Zuid-Holland, ook wel bekend als de ‘Warmterotonde’. De bewindsman trekt tot aan 2030 in totaal €90 miljoen uit voor financiering van de onrendabele top van de Leiding door het Midden. Via dat traject moet restwarmte uit Rotterdam naar het Westland en Den Haag worden getransporteerd. Daarnaast — en dat is opvallend — wijst Wiebes Gasunie aan als onafhankelijk netbeheerder van alle leidingen van de toekomstige Warmterotonde.

Bedoeling is dat de Warmterotonde gaat bestaan uit aan elkaar gekoppelde warmtenetten die steden als Rotterdam, Den Haag, Delft en Leiden, maar ook bedrijven én de glastuinbouw van warmte voorzien. Wiebes noemt het project uniek vanwege de potentiële omvang van het warmtesysteem. Tegelijkertijd erkent hij dat daarin ook juist de moeilijkheid schuilt. Daarom koerst de bewindsman aan op een fasegewijze aanleg van de Warmterotonde. De Leiding door het Midden vormt daarbij de eerste fase.

Voor ons als tuinders in de Zuidplaspolder, zou het mooi zijn als de tweede fase bestaat uit de realisatie van de Leiding over Oost of een ander door ons onderzocht scenario. Dat Wiebes Gasunie heeft aangewezen als netbeheerder is in dat kader alleen maar positief. Deze partij heeft immers jarenlange ervaring met aanleg en onderhoud van netten en beschikt over kennis van vergunningstrajecten.

De keuze van de minister voor een gefaseerde aanpak, is voor mij een herkenbare strategie. In ons eigen bedrijf zijn er ook toekomstplannen, waaronder energie-investeringen. Die plannen gaan we niet ineens uitvoeren, maar gespreid over meerdere jaren, gecombineerd met vervangingsinvesteringen op de bestaande bedrijven. Hopelijk gaat fase 1 van de Warmterotonde dankzij Wiebes’ ingrijpen snel van start. Daarna is het de beurt aan fase 2. Welk scenario dat gaat worden, is nog onzeker. Met Gasunie als aangewezen netbeheerder is in elk geval een stap vooruit gezet.

Hans Koolhaas is technisch directeur van LKP Plants in Moerkapelle en voorzitter van Warmtecoöperatie Zuidplaspolder.

Reageer op dit artikel

avatar