Waarom mogen verzekeraars geen drone gebruiken om glasschade vast te stellen?

Als een windhoos je kasdek vernielt – zoals vorige week bij vijftien tuinders in ’s-Gravenzande het geval was – waarom mogen verzekeraars dan geen drone inzetten om vanuit de lucht snel vast te stellen hoeveel kasruiten er gesneuveld zijn? Als tuinder wil je immers zo snel mogelijk weten hoe de schadeafhandeling verloopt, zodat je gauw weer tot volledige productie kunt komen. Het Westlandse gemeenteraadslid Karin Zwinkels (CDA) heeft hierover vragen gesteld aan het college van B & W van Westland.

Aanleiding voor de schriftelijke vragen van Zwinkels is de schade die een windhoos op 14 september veroorzaakte in kassencomplexen in ’s-Gravenzande. „Bij de afwikkeling van zo’n ramp is het van belang heel snel in beeld te krijgen hoe groot de schade is, welke delen van de kas specifiek moeten worden geruimd en welke delen van de teelt kunnen worden gered. Een adequate inspectie door de verzekeringsmaatschappij maakt deel uit van deze snelle actie. Door drones in te zetten kan deze inventarisatie heel snel plaatsvinden”, aldus de CDA-politica.

De inzet van drones voor inspecties van kassen is volgens Zwinkels echter wettelijk niet toegestaan. „Dat zou gevaar kunnen opleveren voor de luchtvaart. Het punt is echter dat het normale vliegverkeer boven het Westland veel hoger vliegt. Van laag vliegverkeer is helemaal geen sprake.”

Tweede Kamer
Zwinkels wil van het college weten welke regelgeving in de genoemde situatie de inzet van drones heeft verhinderd. Ze vraagt het college ook of het bereid is met LTO te gaan praten en dit onderwerp ter sprake te brengen bij de bevoegde instanties, de provincie Zuid-Holland en de Tweede Kamer.

Zowel de teler als de verzekeraar is volgens Zwinkels gebaat bij de inzet van drones voor schade-inventarisatie aan kassen. „Een teler kan dan immers tot snelle schadeafwikkeling komen, waardoor hij snel aan het schadeherstel kan beginnen en zijn productie weer kan oppakken. Verzekeraars kunnen met drones snel een goed beeld van de schade krijgen.” Daarnaast is een inspectie vanuit de lucht volgens Zwinkels veiliger dan vanuit een beschadigde kas.

Het raadslid verwacht binnen zes weken antwoord te krijgen op haar vragen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties