Warmtenet naar Leiden stap dichterbij

De gemeenteraad van Rotterdam heeft 7 februari ingestemd met de investering in de warmteleiding naar Leiden. Eerder gingen Provinciale Staten van Zuid-Holland al akkoord met deze afspraken. De komst van een warmtenet naar Leiden is met deze instemming een stap dichterbij gekomen.

De komst van deze leiding betekent een belangrijke kans voor de glastuinbouw in Zuidplas en de rest van Oostland om restwarmte uit de haven beschikbaar te krijgen ter vervanging van het gebruik van aardgas en ook de uitstoot van CO2 terug te dringen.

De gemeente Rotterdam stelt €118 miljoen aan het Warmtebedrijf Rotterdam beschikbaar, waarmee onder meer de Leiding over Oost kan worden gerealiseerd. De provincie stort €137,5 miljoen in het Warmte Participatie Fonds, eveneens bestemd om onder meer de Leiding over Oost mogelijk te maken.

Momenteel wordt binnen de Warmte Samenwerking Oostland in nauwe samenwerking met de warmtecoöperaties, WBR en provincie Zuid-Holland gekeken naar het nut en noodzaak voor een grotere diameter van de leiding. Hierdoor kan meer havenwarmte beschikbaar komen voor Oostland. Vanzelfsprekend speelt de discussie hierbij hoe de meerkosten voor de grotere diameter van de leiding gefinancierd kunnen worden. Dit voorjaar komt meer duidelijkheid hierover.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties