Wat zijn de beste maatregelen tegen de droogte?

Na vorig jaar lijkt ook 2019 als een droog jaar de boeken in te gaan. Een aantal teelten in het oosten, zuiden en westen van het land mag niet meer met oppervlaktewater worden beregend. „Dat baart me zorgen”, zegt René van Gastel, adviseur van GroeiBalans. „Ook al zou het nog een paar keer regenen, de grondwaterstand is nog lang niet aangevuld.” En er zijn waarschijnlijk nog meer droge jaren in aantocht. Hoe bereid je je daar op voor? Van Gastel heeft daar een aantal adviezen voor:

✔︎ Plaats stuwtjes in sloten om het grondwater zo veel mogelijk vast te houden.

✔︎ Peilgestuurde drainage is heel zinvol, maar er wordt nog te weinig gebruik van gemaakt.

✔︎ Steeds meer telers kiezen voor een eigen bassin, dat in het voorjaar wordt gevuld met ontijzerd bronwater. Dit heeft als extra voordeel dat de watertemperatuur goed is. Als het gewas bij deze hitte wordt beregend met koud bronwater, dan krijgt het een terugslag.

✔︎ Houd het organischestofgehalte op peil. Elk procent organische stof in de bodem kan bijna tien liter water per m2 vasthouden.

✔︎ Snijheestertelers leggen steeds vaker een laag van 2-3 cm mulch tussen het gewas. Dit bestaat bijvoorbeeld uit gecomposteerd materiaal of gemalen blad. De mulchlaag beperkt de verdamping en verhoogt op termijn het gehalte aan organische stof. Dit heeft ook een gunstig effect op het bodemleven.

✔︎ Druppelirrigatie neemt de laatste jaren een vlucht. Er is minder water nodig, het water komt dichter bij de plant en het is op de juiste temperatuur. Bovendien kun je meststoffen meegeven.

✔︎ Meet geregeld het vochtgehalte in de onderlaag en bovenlaag van de grond. Hiermee is de beregening beter te sturen. Het kan namelijk ook te veel zijn.

Lees volgende week meer over droogte in Bloemisterij

Een stuw in een sloot houdt het grondwater beter op peil. Foto: René van Gastel
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties