Wederom vrijstelling Asulam in gezaaide zomerbloemen

Voor het vierde jaar op rij heeft het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen en biociden (Ctgb) ingestemd met de vrijstelling voor herbicide Agrichem Asulam in gezaaide zomerbloemen en bloemenzaad. Het is in te zetten tegen breedbladige en grasachtige onkruiden.

Van 15 maart tot en met 13 juli mag Asulam zes maal per teeltcyclus worden ingezet met een tussenperiode van minimaal twee weken. De dosering na opkomst in gezaaide zomerbloemen is 12 l per ha.

Door het verlenen van deze vrijstelling is dit seizoen Agrichem Asulam beschikbaar gekomen als onkruidbestrijdingsmiddel in onder meer: nigella, bupleurum, amaranthus, dianthus barbatus, delphinium (ridderspoor), papaver, kalabos en eryngium.

LDS-systeem

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen dient in de teelt van gezaaide zomerbloemen gebruik te worden gemaakt van een van de volgende maatregelen:

• lage spuitboomhoogte (met daarvoor geschikte spuitapparatuur maximaal 30 cm boven de top van het gewas) in combinatie met een driftarme Venturidop en een kantdop;

• sleepdoek met minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen; overdekte beddenspuit.