Wederom vrijstelling Mainspring voor bedekte grondgebonden snijbloementeelt

  Op verzoek van Glastuinbouw Nederland heeft het Ministerie van LNV een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor Mainspring. Hiermee kan knelpunt mineervlieg worden beheerst in het geïntegreerde gewasbeschermingssysteem van de bedekte grondgebonden snij-bloementeelt.

  De vrijstelling is j.l. 24 mei in werking getreden en vervalt op 20 september 2021.

  Strengere toepassingsvoorwaarden
  Mainspring, met de werkzame stof cyantraniliprole, mag alleen worden ingezet indien de gebruiksvoorschriften met toepassingsvoorwaarden zijn nageleefd. Glastuinbouw Nederland attendeert telers nadrukkelijk op een nieuwe toepassingsvoorwaarde: ‘Om het grondwater te beschermen mag dit middel niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.’
  In de vrijstelling staat tevens een ongebruikelijke toepassingsvoorwaarde: ‘Gebruik van het middel in de bedekte grondgebonden teelt van snijbloemen is alleen toegestaan indien het aantastingsniveau van mineervliegen gedurende de teelt wordt gemonitord en voor de bestrijding van mineervliegen eerst biologische bestrijders zijn ingezet, conform adviezen van de leverancier. De monitoringsgegevens van de mineervliegen en de inzet van biologische bestrijders moeten in de gewasbeschermingsmonitor worden vastgelegd.’

  Biologisch evenwicht
  Telers van grondgebonden snijbloemen zijn blij dat deze vrijstelling wederom is afgegeven. “Mineervlieg blijft voor de grondgebonden teelt een onbeheersbaar probleem, omdat er geen selectieve middelen beschikbaar zijn”, aldus David van Tuijl, contactpersoon Plantgezondheid namens de landelijke commissie Chrysant van Glastuinbouw Nederland. “Het biologisch systeem kunnen we met Mainspring in stand houden, want deze is zacht voor de biologische bestrijders en erg effectief op mineervlieg. Met het in stand houden van het biologisch systeem neemt de kans op resistentie af en wordt de milieulast verlaagd. Mainspring kan als correctiemiddel worden toegepast indien het evenwicht tussen de biologische bestrijders en mineervlieg uit de hand loopt.”

  De vrijstelling is tot stand gekomen dankzij inspanningen van Glastuinbouw Nederland, de landelijke gewascommissie Chrysant en ChrysantNL. De vrijstelling is dinsdag 25 mei gepubliceerd in de Staatscourant.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties