Hortipoint Wereld is een woud van individuele belangen en handelsbarrières

Wereld is een woud van individuele belangen en handelsbarrières

0

Als voorzitter van de commissie Internationale Economische Betrekkingen van de Raad van Ondernemingsorganisaties in Den Haag en vicevoorzitter van dezelfde commissie van Business Europe in Brussel heb ik de complexiteit mogen ervaren van het tot stand brengen van Internationale handelsovereenkomsten.

Met de voortgaande globalisering zijn veel barrières geslecht door het in het leven roepen van bilaterale, plurilaterale en multilaterale handelsovereenkomsten tussen naties en blokken van naties. Dat ging niet vanzelf en kostte heeft veel tijd, moeite en strijd door hun gedetailleerdheid, complexiteit en geschillenbeslechtingsmechanismen.

Het huidige ‘nations first’-denken zal een verdere uitbreiding van vrij verkeer van goederen, mensen en kapitaal niet bevorderen. De wereld is nog steeds een woud van individuele belangen en handelsbarrières. Het multilaterale wordt ingeruild voor het maken van bilaterale afspraken.

De Internationale bloemenhandel is de laatste 25 jaar sterk geglobaliseerd en de waarde ervan is maar liefst vertienvoudigd tot meer dan €15 miljard. De brexit-
problematiek raakt niet alleen Nederland of de eurolanden, maar treft ook de Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen. Een groot deel van de bloemenstromen uit deze landen naar Engeland loopt via Nederland. Aan dat voordeel kan ook een einde komen als er geen goede afspraken worden gemaakt.

Nederland heeft meer te verliezen dan alleen het effect van brexit op de Nederlandse productie. Het is in de bloemenhandel van het grootste belang om – willen we binnen 24 tot 48 uur de wereld voorzien van onze mooie welzijns- en geluksproducten – alle barrières in de supplychain te vermijden.

Dit is reden genoeg voor Union Fleurs als vertegenwoordiger van handelsassociaties uit 30 landen en 3.000 handelsbedrijven vertegenwoordigend om met onze bloemenbondgenoten samen op te trekken in Brussel voor het behoud van een zoveel mogelijk vrije toegang tot de belangrijke Engelse markt.

Herman de Boon,

Erevoorzitter Union Fleurs

Reageer op dit artikel

Laat als eerste een reactie achter.

avatar