Westland wil eind aan strijdig gebruik glastuinbouwgrond

De gemeente Westland heeft vorig jaar negentien keer burgers gewaarschuwd dat zij moeten stoppen met moestuintjes, paardenbakken of bijvoorbeeld hobbykasjes op grond met een glastuinbouwbestemming. Acht keer werd een last onder dwangsom opgelegd om de betrokkenen te dwingen het strijdig gebruik te staken, zo antwoordt het Westlandse college van B & W op vragen van de fractie LPF Westland.

De gemeente stelt dat handhavend optreden tegen het strijdig gebruik van glastuinbouwgrond onder meer nodig is om te zorgen dat kavels gebruiksklaar zijn in het kader van de herstructurering en modernisering van het Westlandse glastuinbouwareaal. „Het voorkomen en terugdringen van strijdig gebruik van gronden en opstallen in het duurzaam glastuinbouwgebied staat hoog op onze agenda; handhaving is echt noodzakelijk voor een toekomstbestendig glastuinbouwgebied”, schrijft het college.

Dat er vaak nog niet daadwerkelijk sprake is van herstructurering, is volgens B & W geen argument om handhaving achterwege te laten. „Als een tuinder met een schaalvergrotings- of herstructureringsinitiatief bij de gemeente komt, wil hij zijn plan zo snel mogelijk ten uitvoer kunnen brengen en daar niet twee of drie jaar mee wachten. Als er binnen het plangebied echter gronden en/of bouwwerken worden gebruikt in strijd met het bestemmingsplan, dan kan dat een obstakel zijn voor de herstructurering.” De gemeente wijst er verder op dat strijdig gebruikte gronden vaak in waarde stijgen, waardoor ze moeilijker aan te kopen worden voor tuinders en daarmee herstructurering in de weg zitten.

Zienswijze
Niet bij elke overtreding wordt overigens direct een last onder dwangsom opgelegd, zo benadrukt de gemeente. Eerst wordt bekeken of legalisatie mogelijk is. Zo niet, dan mag de betrokkene eerst nog zijn zienswijze indienen om mogelijk nog tot een minnelijke oplossing te kunnen komen. Pas als dat niet mogelijk blijkt, volgt handhavend optreden. De gemeente komt het snelst in actie tegen ’nieuwe’ overtredingen, overtredingen die kort geleden zijn geconstateerd.