Westlandse huisvesting arbeidsmigrant over te veel schijven

Als het aan Westland Verstandig en GemeenteBelang Westland ligt, moet het binnenkort mogelijk worden om arbeidsmigranten voor een korte tijd onder te brengen op het terrein van tuinders. Op die manier zou een deel van het oplopende tekort aan bedden (er zijn er nog zo’n tweeduizend nodig) teruggedrongen kunnen worden. Dit meldt WOS op haar website.

De twee fracties stellen dat in ook in andere gemeenten in het land wordt toegestaan dat arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden bij de bedrijven en dat dit niet tot onacceptabele situaties heeft geleid.

Overbodig

Brancheorganisatie Glastuinbouw Westland vindt het voorstel van de politieke partijen echter overbodig en denkt zelfs dat het professionele huisvesting vertraagt.„Ruim een jaar geleden hebben wij samen met Gemeente Westland en de Westlandse Vereniging van Uitzendbureaus het ontwikkelkader opgesteld waarmee wij de huisvesting van arbeidsmigranten op een professionele en zorgvuldige manier willen organiseren. Dit vraagt zowel van Gemeente Westland als van de inzenders van de initiatieven om een zorgvuldige procedure en dit kost veel tijd en energie”, aldus voorzitter Jacco Vooijs

Hij vervolgt: „Momenteel bevinden een aantal initiatieven zich in verschillende stadia van de aanvraag. Wij verwachten dat deze initiatieven binnen afzienbare tijd gaan leiden tot de ontwikkeling van enkele huisvestingslocaties. Nog steeds worden er nieuwe initiatieven ingezonden. Wij zijn van mening dat de uitvoering van dit voorstel niet nodig is en het proces om te komen tot professionele huisvesting voor arbeidsmigranten in Westland vertraagd.”

‘Uit een ander vaatje tappen’

GBW-fractievoorzitter Remmert Keizer lijkt zich niet zoveel aan te trekken van die reactie: “Ze roepen van alles, maar ze komen niet met oplossingen. Tot nu toe is er nog maar bijzonder weinig gebeurd, ik denk dat het tijd wordt om uit een ander vaatje te tappen. Daarom komen we met dit voorstel.” Ook WV-fractievoorzitter Peter Duijsens is teleurgesteld in de reactie van Glastuinbouw Westland. Desgevraagd laat hij weten dat er onder tuinders juist vraag is naar de oplossing die de twee partijen met het voorstel willen bieden.

Grote vraag is of het voorstel op een meerderheid kan rekenen in de gemeenteraad. De grootste partij, het CDA, is altijd tegen geweest omdat het volgens hen onwenselijke situaties als uitbuiting in de hand kan werken. Maar coalitiepartner LPF Westland heeft zich in het verleden meermaals voor het huisvesten bij tuinders uitgesproken. Als ze het voorstel steunen is er een meerderheid in de gemeenteraad. Het voorstel wordt waarschijnlijk begin volgend jaar in de raad besproken.

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties