Wiebes kijkt of CO2-leiding kas beste optie blijft

Directe toepassing van CO2 uit industrie in kassen is op dit moment haalbaar, maar er komen mogelijk betere alternatieven.

Dat stellen onderzoekers van Bureau Navigant in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij onderzoeken welke alternatieven voor CO2-opslag mogelijk in het toekomstige garantiesysteem SDE++ een plek kunnen krijgen. De tuinbouw hoopt dat CO2-toepassing naar tuinbouwbedrijven daarin wordt opgenomen.

De conclusies zijn niet eenduidig voor de glastuinbouw. Directe toepassing van CO2 (CCU) in de glastuinbouw zorgt ervoor dat de gebruikte CO2 relatief snel alsnog in de atmosfeer terechtkomt. De winst zit wel in het voorkomen dat wkk’s op de bedrijven aangezet worden voor CO2-productie. Daarmee is direct gebruik op tuinbouwbedrijven op korte termijn mogelijk wel een betere optie dan andere technieken. Al lijkt opslag de CO2 toch langer vast te houden.

Onzekerheden

De onderzoekers stellen daarbij dat er onzekerheden zijn voor direct gebruik op tuinbouwbedrijven, omdat schommeling van energieprijzen de toepassing onzeker kan maken. Ook lijken op termijn betere alternatieve technieken te ontstaan voor het gebruik van de CO2 van de industrie. Het aangaan van langdurige financiële contracten kan daardoor op dit moment bemoeilijkt worden.

Marktwijzigende innovaties

De onderzoekers verwachten bijvoorbeeld dat in 2030 CO2 kan worden gebruikt om op redelijke schaal chemicaliën te produceren. Ook zullen alternatieve productie-ontwerpen voor bijvoorbeeld staal zorgen voor een lagere uitstoot in de tweede helft van dit decennium, maar ook de opkomst van de schone energiebron waterstof kan de markt sneller veranderen dan voorzien. Dat betekent meer onzekerheid in het aanwijzen van bruikbare alternatieven voor opslag van CO2, stellen de onderzoekers.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties