Voorman IBMA: ’Waarom moet toelating groene middelen zo lang duren?’

„Ik begrijp nog steeds niet waarom een toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen zo lang moet duren”, zegt Willem Ravensberg, voorzitter van IBMA, de Europese branchevereniging van producenten en distributeurs van biologische middelen. Gisteren was de presentatie van het eindrapport van de Green Deal gewasbescherming bij het Ctgb in Ede. In de pilot zijn zes groene gewasbeschermingsmiddelen toegelaten met aanzienlijk minder kosten. Ook de toelating is iets versneld, maar de 120 dagen die in de wet staan worden bij lange na niet gehaald.

Wat is voor jou de grootste winst van de Green Deal?
„De belangrijkste winst is dat het Ctgb een GreenTeam en een coördinator Groene Gewasbeschermingsmiddelen heeft aangesteld. Ambtenaren die doorgaans chemische middelen beoordelen, stellen soms vragen over het dossier die niet relevant zijn. Bijvoorbeeld over de werkzaamheid. Biologische middelen hebben een ander werkingsprincipe dan chemische middelen. Ze werken vaak op de langere termijn. Daar moet een toelatingsinstantie dus andere vragen over stellen.”

Ben je tevreden over de snelheid waarmee groene middelen worden toegelaten?
„In de wet staat dat een dossier binnen 120 dagen moet zijn behandeld, als de stof in Europa al is toegelaten. Dat zijn vier maanden. Dat is toch een redelijke termijn? Ik snap niet waarom het in de praktijk dan een jaar moet duren. Zo lang duurt het toch niet om een dossier te lezen? Volgens mij is het een kwestie van timing, organisatie en planning. Dat kan vast efficiënter.
Overigens is de belangrijkste bottleneck is de beoordeling van de stof op Europees niveau. Die duurt gemiddeld 3,5 jaar. Dat aspect bleef in de Green Deal buiten beschouwing.”

Zit er nog versnelling in de Europese toelating aan te komen?
„Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen die een voorlopige toelating van laagrisicomiddelen mogelijk moet maken. Als die resolutie wordt uitgevoerd door de Europese Commissie, dan kan het toelatingstraject met een tot anderhalf jaar worden verkort. Dat zou een echte versnelling geven.”

Wat betekent een snellere toelating voor de geïntegreerde gewasbescherming? Laag-risicomiddelen werken toch vaak minder goed?
„Het is een mythe dat chemische producten altijd werken en biologische producten niet. Dat misverstand moet snel de wereld uit. Er zijn chemische gewasbeschermingsmiddelen die helemaal niet meer werken vanwege resistentie. En biologische middelen die 50% werkzaam zijn, kunnen heel goed passen in een geïntegreerd systeem. Daar zit ook een probleem in de beoordeling. Nu ligt er de eis dat een middel voor 80% werkt. Biologische middelen hebben echter een ander werkingsmechanisme en functioneren binnen een andere aanpak. Ze zijn kennis-intensiever, en vragen meer scouting. Het is goed dat daar bij de toelating nu rekening mee wordt gehouden.”