Vakblad voor de Bloemisterij Energie WKK maakt omslag naar duurzame energie mogelijk

WKK maakt omslag naar duurzame energie mogelijk

0

WKK blijft voorlopig belangrijk om de omslag naar duurzame energie mogelijk te maken. De flexibele gasmotoren uit de tuinbouw kunnen de stabiliteit van het elektriciteitsnet handhaven wanneer het aandeel van zon en wind toeneemt. Dit was de mening van een aantal deskundigen tijdens het symposium ’Energy4Tomorrow’ van Agro Energy, dat woensdag 23 mei werd gehouden in Utrecht.

„Op dit moment, met 20% zon en windenergie, is de netstabiliteit nog geen groot probleem”, vertelde Jan de Decker, CEO bij het bedrijf Next Kraftwerke. „Dat wordt anders als er over een paar jaar 80% hernieuwbare energie wordt ingezet. Dan ontstaan enorme tekorten en overschotten. Het opvangen van deze onbalans, bijvoorbeeld door het contracteren van noodvermogens, kan een interessante bijverdienste zijn voor de tuinbouw.”

Het symposium stond vooral in het teken van het afbouwen van fossiele brandstoffen. De bijeenkomst was aanvankelijk in januari gepland, maar toen ging hij niet door vanwege de storm. Sindsdien is er veel veranderd, zoals het besluit van de regering om de winning van aardgas in Groningen helemaal te stoppen in 2030.

Volgens weerman Gerrit Hiemstra kan de CO2-emissie in Nederland binnen tien jaar naar nul. Er zijn immers eerder zulke grote transities geweest, zoals het sluiten van de kolenmijnen in de jaren 70 en de overstap naar gas. En die slaagden ook. Hiemstra pleitte voor meer windmolens, ook op het land. „Zet ze maar neer. Het is een symbool van verandering.” Hij adviseerde tuinders meer gebruik te maken van ’big weerdata’ om de zonverwachting te voorspellen en hun bedrijfsvoering daarop aan te passen.

Gerrit Hiemstra, weerman en directeur-eigenaar van Weather Impac

Opmerkelijk was dat Hans Peters, chief customer officer bij Eneco, als een van de weinigen dacht dat Nederland binnen tien jaar van het gas af kan. „Wij verdienen op dit moment het meest aan gas. Maar aardgas moet en kan veel minder. En er is ontzettend veel creativiteit bij ondernemers.”

Een omslag naar duurzame energie is alleen mogelijk als voor iedereen een betrouwbare CO2-levering beschikbaar komt, stelden tuinders in de zaal. De industrie stoot genoeg CO2 uit, maar er is nog weinig motivatie om deze aan de tuinbouw beschikbaar te stellen. Wel gaan enkele grote afvalverbranders CO2 leveren aan Ocap. „Als de uitstoot van CO2 duurder gaat worden, zullen veel ontwikkelingen een versnelling krijgen”, voorspelde Hiemstra.

Overigens werd ook opgemerkt dat nu 95% van de gedoseerde CO2 door de luchtramen naar buiten gaat. Misschien is het beter om eerst te proberen zo veel mogelijk CO2 binnen te houden, zei een van de aanwezigen.

 

Joef Sleegers
Joef Sleegers werkt sinds 2006 bij het Vakblad voor de Bloemisterij. Hij schrijft graag over innovatie en nieuwe technieken, en voelt zich thuis in een sector die ’verantwoord ondernemen’ serieus neemt.

Reageer op dit artikel

avatar