Vakblad voor de Bloemisterij Het vak Wonen op platteland goed voor gezondheid

Wonen op platteland goed voor gezondheid

0

Over het algemeen worden er geen duidelijke verbanden gevonden tussen gezondheid en de nabijheid van landbouwpercelen. Mensen die dichtbij landbouwpercelen wonen lijken gemiddeld iets gezonder te zijn dan personen die in vergelijkbaar niet-stedelijk gebied wonen. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van het RIVM.

Alleen mensen die in de buurt van maispercelen wonen, sterven vaker als gevolg van luchtwegaandoeningen, maar het is niet duidelijk of het gebruik van bestrijdingsmiddelen daarin een rol speelt.

Het verkennend onderzoek doet echter geen uitspraken over de invloed van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op de gezondheid van omwonenden. Dit onderzoek loopt nog. De eerste resultaten daarvan worden later dit jaar verwacht.

Vandaar ook dat het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) nu nog geen actie onderneemt. Het college is wel genoodzaakt dit soort onderzoeken te bestuderen en daarop indien nodig beleid op aan te passen.

Reageer op dit artikel

avatar