WUR-rapport benadrukt nadelen van verhoogde ODE-tarieven

  De in 2020 verhoogde Opslag Duurzame Energie (ODE) op inkoop van elektriciteit kost de totale glastuinbouwsector minimaal € 30 miljoen extra. Een groot nadeel, zegt de sector. De verhoogde tarieven leiden niet tot de gewenste reductie van de CO2-emissie van glastuinbouw, concluderen onderzoekers van Wageningen Economic Research.

  Onderzoekers van Wageningen Economic Research (WEcR) hebben berekend welke effecten de tariefstijging ODE op inkoop elektriciteit heeft op kosten en CO2-emissie in de glastuinbouw. De tariefstijging verhoogt de kosten per glastuinbouwbedrijf met gemiddeld € 9.300. De gemiddelde extra ODE-kosten liggen voor de vestigingen met belichting een factor 24 hoger dan bij de vestingen zonder belichting.

  Voor vestigingen zonder belichting (78% van de vestigingen en 60% van het areaal) bedraagt de kostenstijging in 2020 gemiddeld € 1.500 (+95%), uiteenlopend van € 0 tot € 29.000 (+166%). Voor vestigingen met belichting (22% van de vestigingen en 40% van het areaal) bedraagt de kostenstijging in 2020 gemiddeld € 36.500 (+167%), uiteenlopend van € 200 (+39%) tot € 136.000 (+175%). Voor het grootste deel van het areaal met belichting zijn de kosteneffecten substantieel, concluderen de onderzoekers.

  Effecten rentabiliteit en bedrijfsresultaat
  Door de hogere ODE-kosten op inkoop van elektriciteit nemen de totale kosten van de glastuinbouwbedrijven toe met gemiddeld 0,6%. De netto-energiekosten stijgen met gemiddeld 4%. Het gemiddelde netto bedrijfsresultaat daalt met 6%. Bij de bedrijven met belichting zijn de effecten op de kosten en de economische bedrijfsresultaten beduidend groter. Bij deze groep daalt het bedrijfsresultaat met circa 11%.

  Voorlopers reductie CO2-emissie
  Bedrijven die vergaande of volledige reductie van de CO2-emissie hebben gerealiseerd kopen meer elektriciteit in. De verhoging van de ODE-kosten voor inkoop van elektriciteit heeft daarom impact op het reduceren van de CO2-emissie. Ook dit geldt met name voor de bedrijven met belichting. Deze bedrijven kunnen reageren op de kostenstijging door extensivering van de belichting en extra gebruik van de wkk’s. De mogelijkheden van deze twee opties zijn door verstoringen in de afzetmarkt en mogelijke benutting van de geproduceerde wkk-warmte echter beperkt.

  Vermindering reductie CO2-emissie
  De onderzoekers concluderen dat door de directe en indirecte effecten het effect van de kostenstijging van de ODE op inkoop van elektriciteit tegengesteld is aan de gewenste reductie van de CO2-emissie van glastuinbouw. De reductie zal daardoor stagneren en mogelijk kan de CO2-emissie zelfs toenemen. Het kwantitatieve effect van alleen de directe effecten op bedrijven met belichting loopt globaal uiteen van minus 0,5 tot minus 0,7 Mton. Dit is 15 tot 27% van de geprognotiseerde reductie van de CO2-emissie van de glastuinbouw in 2030.

  Het volledige bericht van Wageningen UR is hier te vinden.

  Vandaag, Prinsjesdag, werd bekend in hoeverre de overheid gaat sleutelen aan de verhoogde ODE-tarieven. Geen verlaging maar zo’n 10% stijging, zo blijkt uit de plannen.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties