Vakblad voor de Bloemisterij Het vak In Zeeland weten ze precies waar de bodem zoet of zout is

In Zeeland weten ze precies waar de bodem zoet of zout is

0

Zeeland heeft sinds gisteren als eerste Nederlandse provincie de meetgegevens van de zoet- en zoutwaterverdeling in de ondergrond beschikbaar gemaakt via een zoet-zout kaart. Aan de hand daarvan kunnen boeren en tuinders voortaan beter bepalen waar ze eventueel een overschot aan zoet regenwater in de bodem kunnen opslaan. Ook is een betere gewaskeuze mogelijk.

De zoet-zout kaart kan tevens duidelijk maken wat de eventuele gevolgen van ingrepen in de bodem zijn op de zoutverdeling in de ondergrond. Een wijziging van de zoutverdeling kan bijvoorbeeld niet worden uitgesloten bij de verzilting van het Volkerak-Zoommeer, de natuurontwikkelingen rond de Westerschelde en het dynamisch kustbeheer bij de Kop van Schouwen.

Helicopter
Voor de totstandkoming van de zoet-zout kaart zijn in 2014 en 2015 vanuit een helicopter metingen verricht op een hoogte van 40 m. De Zeeuwse kartering biedt kansen om in andere Nederlandse kustgebieden en delta’s wereldwijd de beschikbaarheid van zoet water te beschermen en te vergroten.

Dagelijks Bestuurder Luc Mangnus van Waterschap Scheldestromen: „Inzicht in de beschikbaarheid van zoet water wordt in de toekomst steeds belangrijker. Deze informatie kunnen we ook nu al inzetten om op een duurzame wijze zoet water voor de gebruikers beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld voor het verlenen van vergunningen voor beregening of infiltratie.”

Reageer op dit artikel

avatar