Zes tuinders doen mee aan proef dynamische inzet bassins

Aan het project ’Dynamische inzet gietwaterbassins’ (DIG) doen sinds begin dit jaar zes Westlandse glastuinbouwbedrijven mee. In totaal gaat het om 60 ha glas, die minimaal 6.000 m3 wateropslag beschikbaar hebben, zo meldt Glastuinbouw Waterproof.

Het DIG-project – een initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Westland en LTO Noord Glaskracht – startte enkele jaren geleden met een pilot bij tomatenbedrijf Lans in de Oranjepolder in Maasdijk. In het regenwaterbassin van Lans was bij de aanleg al een aflaatbuis met regelklep ingebouwd. Dat maakte het mogelijk het waterniveau in het bassin, voorafgaand aan forse regenbuien, te verlagen waardoor extra ruimte voor meer regenwateropslag ontstaat.

’Aflaat vóór buien’
„Doordat Delfland nu zicht heeft op het waterniveau in ons bassin, kunnen ze ons bij een extreme bui bijvoorbeeld vragen 10% van het water in de sloot te laten lopen om ruimte in het bassin te maken. Het is dan aan ons om dat wel of niet te doen, want we willen in een droge zomer niet zonder gietwater komen te zitten. In het najaar kunnen we het water makkelijker missen”, aldus Wilko Wisse van Lans Westland. „Voor een goed waterbeheer is onze ervaring dat de aflaat vlak vóór de buien moeten plaatsvinden; dus niet een paar dagen maar een paar uur voordat de regen wordt verwacht. Het is dan nog mogelijk om water uit het bassin te lozen. Doe je het te vroeg en de regen komt niet, dan ben je het water kwijt.”

Het DIG-project loopt dit jaar af. Bedrijven die nog willen meedoen, kunnen volgens Delfland nog instappen. Bij vervanging van het bassinzeil of aanleg van een nieuw waterbassin zijn de extra voorzieningen – een leiding vanuit het bassin en een regelbare klep – gelijk aan te brengen. Binnen de pilot betaalt Delfland de kosten daarvan.