Zes typen bloemisten zijn kansrijk

Een onderzoek van brancheorganisaties VBW en VGB , in samenwerking met FloraHolland, heeft zes bloemistentypen opgeleverd die in 2020 kansrijk kunnen zijn.

Op basis van de consumentensegmenten en maatschappelijke en technologische trends zijn zes bloemistentypen gedefinieerd. Het zijn de doorloopbloemist, de conceptbloemist, de online bloemist, de rijdende bloemist, de specialist en de verswinkelier.

Per type is uitgewerkt wie hun klanten zijn, waar zij zich in onderscheiden, wat dit betekent voor hun assortiment, hoe ze dit aanbieden en vervolgens wat dit betekent voor de verwachtingen die zij hebben van hun toeleveranciers. Een beschrijving van de typen is te vinden in het onderzoeksrapport, te downloaden op de websites van VBW en VGB. Vandaag staat er tevens een verhaal over het onderzoek in het Vakblad voor de Bloemisterij.

De uitkomsten van het onderzoek zullen o.a. via workshops worden besproken, met als doel de dialoog over de toekomst op te starten. Bloemisten, toeleveranciers en kwekers zullen hiervoor door VBW, VGB en FloraHolland worden uitgenodigd.

De typering van bloemisten is een middel om bloemisten en toeleveranciers te inspireren en gezamenlijk na te laten denken over de toekomst. Het onderzoek, uitgevoerd door TNO, werd gedaan naar het veranderende koopgedrag van bloemen en planten en de rol daarbinnen van bloemisten en toeleveranciers.

Vertrekpunt waren de consumentensegmenten zoals door VGB, Bloemenbureau Holland en FloraHolland beschreven in de Consumententool. Deze tool is in de zomer van 2015 gelanceerd en bevat uitgebreide data over houding en gedrag ten aanzien van bloemen en planten.