Zuid-Holland en Westland trekken miljoenen uit voor glastuinbouw

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland trekken samen €7,25 miljoen uit voor de herstructurering en modernisering van de Westlandse glastuinbouw. De provincie neemt €4 miljoen voor haar rekening en de gemeente Westland €3,25 miljoen, blijkt uit een Statenvoorstel van de provincie en uit de gisteren gepresenteerde ’Voortgangsrapportage Collegewerkprogramma 2017–2021’ van de gemeente Westland.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland willen €4 miljoen investeren in het versnellen van de modernisering en herstructurering van de glastuinbouw. Vorige week bleek tijdens een vergadering van de commissie Ruimte en Leefomgeving dat de Statenfracties van de PVV, SGP, ChristenUnie, PvdA en SP daar echter vraagtekens bij zetten.

De fracties willen de garantie dat het geld niet alleen aan herstructurering wordt besteed, maar ook aan het verduurzamen van de sector. Verantwoordelijk gedeputeerde Adri Bom-Lemstra beloofde nog voor de Statenvergadering op 28 juni met een toelichting te zullen komen op het Statenvoorstel.

De gemeente Westland meldt in haar voortgangsrapportage dat de versterking van de agrologistiek en de herstructurering/modernisering van de tuinbouw vanuit de coalitie Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouwsector (HOT) wordt opgepakt. Een speciaal voor het Westland opgericht ontwikkelingsbedrijf heeft inmiddels al verschillende percelen aangekocht. De gemeente faciliteert de herstructurering door onder meer in de weg liggende woningen en sloten te verwijderen. Vanuit het vorig jaar ingestelde duurzaamheidsfonds wil Westland €3,25 miljoen in de modernisering van de glastuinbouw steken. Met dat geld – en dat van de provincie – kan worden bijgedragen aan de uitplaatsing van in de weg liggende woningen.

Energietransitie
De energietransitie is volgens de gemeente in volle gang in het Westland. De gemeente wijst daarbij op het feit dat er inmiddels vier aardwarmteboringen in het Onder Krijt zijn gerealiseerd, dat er dit jaar een vijfde boring zal starten en dat het aardwarmteproject Trias Westland van start is gegaan. Verder vordert de bouw  van het World Horti Center. MBO Westland opent er in september haar deuren en de Demokwekerij en expositieruimte zijn in het voorjaar van 2018 klaar.

Verbreding Veilingroute
Daarnaast werkt de gemeente samen met de provincie aan verbetering van het wegennet. Aan de zuidoostelijke kant van Westland is onder andere het 3-in-1 project gerealiseerd. Binnenkort starten de werkzaamheden rond het veilingcomplex van Royal FloraHolland (verbreding van de N222 en N213). Verder zijn de voorbereidingen gestart voor de verbetering van de infrastructuur aan de noordoost kant van Westland (Corridor A4-Veilingroute-A20).

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties