De Boomkwekerij Teelt Zuiveringsplicht en verdere driftreductie gaan definitief gelden

  Zuiveringsplicht en verdere driftreductie gaan definitief gelden

  0

  De zuiveringsplicht voor boomkwekerijen met ondersteunend glas gaat definitief in op 1 januari 2018. Kwekers met open teelten moeten drift nog verder reduceren.

  Vrijdag is de wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in het Staatsblad gepubliceerd. Dat betekent dat regels voor glastuinbouw en open teelten definitief worden aangescherpt. Doel is emissies van gewasbeschermingsmiddelen verder te verminderen.

  Restwater zuiveren

  Vanaf 1 januari 2018 zijn zowel glastuinbouwbedrijven als bedrijven met ondersteunend glas (waaronder dus boomkwekerijen met kassen, permanente tunnels en kasachtige constructies met goten) verplicht om restwater te zuiveren van middelen, voordat lozing op oppervlaktewater of het riool is toegestaan.

  Het restwater betreft drainwater, drainagewater of spoelwater van filters van een waterdoseringsinstallatie. Een zuiveringsvoorziening moet ten minste 95% van de werkzame stoffen uit middelen die bestaan uit organische verbindingen, uit het restwater verwijderen.

  Zuivering kan gebeuren met behulp van ozon, of waterstofperoxide in combinatie met ultraviolet licht. Het rendement kan volgens de overheid verder worden verhoogd middels een koolfilter. In theorie is dan vrijwel een nullozing haalbaar.

  75% driftreductie uitgesteld voor laanbomen

  Bij toepassing van middelen in open teelten (ook op braakliggend land) is een driftreductie nodig van ten minste 75%. Tot 1 januari 2021 geldt deze regel echter niet voor boomkwekerijgewassen die opwaarts of zijwaarts worden bespoten (dus bijvoorbeeld laanbomen).

  Een veldspuit moet een drukregistratievoorziening hebben. Gebruik van een veldspuit is verboden als er geen kantdop zit aan de zijde van oppervlaktewater, en als spuitdoppen hoger dan 50 cm boven het gewas hangen. Een spuitgeweer is verboden als deze een werveldop heeft of met 5 bar of meer spuit.

  Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is verder verboden als het harder dan 5 m/seconde waait (gemeten op 2 m boven de grond bij neerwaarts spuiten; en 1 m boven de spuitboom bij op- en neerwaarts spuiten).

  De aangescherpte regels rond bespuitingen zijn niet van toepassing op een overkapte beddenspuit.

  Teeltvrije zone

  Langs oppervlaktewater dat is aangewezen in het Uitvoeringsbesluit meststoffen, geldt voor elk gewas een teeltvrije zone van 5 m. Dezelfde zone geldt ook ten minste voor boomkwekerijgewassen die opwaarts of zijwaarts worden bespoten.

   

  Arno Engels
  Arno Engels is sinds 2000 vakredacteur bij De Boomkwekerij. Hij is opgegroeid in de sector en heeft op verschillende boomkwekerijen in binnen- en buitenland gewerkt.

  Reageer op dit artikel

  avatar