Mansveld stelt zuiveringsplicht glastuinbouw uit tot 2018

De zuiveringsplicht voor de glastuinbouw zal niet per 1 januari 2016, maar per 1 januari 2018 in werking treden. Dat schrijft staatssecretaris Wilma Mansveld (I&M) op 23 juni in een brief aan de Tweede Kamer.

Wel schroeft de bewindsvrouw het minimale zuiveringsrendement op van 75% naar 95%. Ze wil over de zuiveringsplicht een bestuurlijk akkoord sluiten „om te zorgen dat op 1 januari 2018 de glastuinbouwbedrijven direct voldoen aan de zuiveringsverplichting”.

Reden voor het uitstel is de uitkomst van recent overleg dat Mansveld had met LTO Glaskracht Nederland, de Unie van Waterschappen, Nefyto, Natuur en Milieu en het Ctgb. Daaruit kwam naar voren dat de sector meer tijd nodig heeft om tot oplossingen te komen. Uit recent onderzoek van LEI Wageningen UR blijkt namelijk dat het merendeel van de glastuinders, gezien de huidige economische omstandigheden, niet in staat zou zijn de vereiste investeringen te doen.

Realistische termijn
De staatssecretaris komt met het uitstel ook tegemoet aan een motie van de Kamer waarin zij werd gevraagd de sector een realistische termijn te geven om het afvalwater van glastuinbouwbedrijven zodanig te zuiveren dat normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in lokaal oppervlaktewater worden teruggebracht.