Hortipoint

Hortipoint is een not-for-profit mediaorganisatie in de groene en sierteeltsector. Wij bieden een objectieve informatievoorziening ter versterking en ontwikkeling van de markt en ten behoeve van de verdere professionalisering van de ondernemers in de sector, met als doel versteviging van de concurrentiepositie van de beroepsgroep. Onze ambitie is om als mediaorganisatie toonaangevend te zijn; wij zijn de antenne voor de ondernemers in de sector. Met onze zes titels en twee platformen bedienen wij de gehele keten, van producent tot aan de afzet.

De titels en platformen waarvoor wij zorgdragen zijn:

Onze journalistieke beginselen

Binnen Hortipoint werken vijf vakredacties die onafhankelijk opereren. Hortipoint brengt betrouwbare en diepgaande content. De redacties stellen zich ten doel objectief verslag te doen van de ontwikkelingen in de sector. Hortipoint staat los van andere not for profit organisaties, brancheorganisaties of verenigingen, die in de bedrijfstak actief zijn

De lezers op wie wij ons richten zijn ondernemers en professionals in de groene en sierteeltsector in de meest brede zin. Omdat de Nederlandse sierteeltsector de draaischijf is in de internationale bloemen- en plantenmarkt, besteden wij veel aandacht aan ontwikkelingen in internationale markten en bieden wij informatie gericht op de internationale doelgroep (Floribusiness).

Organisatorische beginselen

Hortipoint is een stichting, met in het bestuur één afgevaardigde van de volgende organisaties: Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland (VBN), de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), LTO Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen, Coöperatieve Koninklijke Nederlandse Bloembollencentrale (CNB), Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG). Sinds 2017 is Mémé Bartels algemeen directeur.