Privacy

 

PRIVACY STATEMENT (NL)

Inleiding
De Stichting Vakinformatie Siergewassen (hierna te noemen SVS), waartoe de mediamerken Hortipoint, Vakblad voor de Bloemisterij, De Boomkwekerij, Tuin en Landschap, Bloem en Blad en Floribusiness behoren, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. SVS houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Stichting Vakinformatie Siergewassen in Leiden. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag. 

 
Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt SVS gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een uitgave of een nieuwsbrief (digitaal of in geprinte vorm), een evenement of masterclass bezoekt, een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, een internet klantenaccount heeft, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met SVS. Bij de gegevens over u gaat het over bijvoorbeeld contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses. SVS gebruikt deze gegevens voor haar dienstverlening en interne bedrijfsvoering en om klanten op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. Als u hier geen prijs meer opstelt, kunt u zich op ieder moment afmelden.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van SVS. Als u hier geen prijs meer op stelt, kunt u zich op ieder moment afmelden.
Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door SVS of andere bedrijven.

Afmelden
Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij svs@hortipoint.nl of schriftelijk bij Stichting Vakinformatie Siergewassen, t.a.v. administratie, Postbus 9324, 2300 PH te Leiden.

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die SVS over u heeft. Als de informatie onjuist is, kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Stichting Vakinformatie Siergewassen, Postbus 9324, 2300 PH te Leiden Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop SVS met uw gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van SVS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan SVS haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt SVS ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Gebruik van Cookies door SVS
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.
SVS gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. SVS maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van SVS, haar Groepsmaatschappijen en eventueel door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Maar ook als u ingelogd bent bij SVS kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie. Voor gebruik van de websites van SVS ontvangt u een unieke gebruikersnaam. Daarnaast is uw emailadres een unieke sleutel voor het vastleggen van persoonlijke informatie. De websites van SVS die advertenties bevatten maken tevens gebruik van cookies. Deze houden bij welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze cookies worden niet door SVS zelf geplaatst maar door het bedrijf dat de advertenties verzorgt.

Hoe kunt u cookies weigeren?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

 
SVS en andere websites
Op de sites van SVS treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. SVS kan echter geen verantwoordelijkheid dragen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. 

 
Wijzigingen
SVS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van SVS.