Bloemen plus diervoeder

Bloemen plus fouragehandel (diervoeder) is geen alledaagse combinatie, maar voor Postma Groen en Bloem in het Friese Gauw wel. Tineke en Abe Postma hebben de rollen strikt gedeeld: zij is voor de bloemen, hij voor de fourage. ,,Met beide producten gaan we letterlijk ‘de boer op’.