Kort & Bondig Producten Mijn Bloemist-magazine verdwijnt per direct

Mijn Bloemist-magazine verdwijnt per direct

0

De VBW heeft besloten per direct te stoppen met het Mijn Bloemist-magazine. Het heeft volgens de branchevereniging het hoofddoel niet bereikt: het vergroten van de afzet.

In de afgelopen periode heeft VBW in overleg met bloemisten en strategische partners de invulling van het promotie-ondersteunings-programma geëvalueerd. Conclusie is dat het huidige ‘Mijn Bloemist’-programma in het algemeen en het Mijn Bloemist-magazine in het bijzonder, in de afgelopen jaren weliswaar hebben geleid tot meer marktgerichtheid in de branche, maar onvoldoende bijdrage heeft geleverd aan het voornaamste doel: het vergroten van de afzet. Dit ondanks grote financiële investeringen in met name het magazine.

Consument centraal

VBW kiest ervoor om de ondersteuning van leden op het vlak van promotie anders in te richten. In het afgelopen jaar is er onderzoek gedaan naar de verschillende typen consumenten en bekeken hoe zij (het liefst) bloemen en planten en kopen. In totaal zijn er zeven consumentgroepen te onderscheiden, waarvan er twee voor bloemisten uitspringen: de ‘stijl-klant’ en de ‘gezelligheid-klant’. Om deze groepen goed te kunnen bereiken, zet de organisatie nadrukkelijker in op persoonlijke/lokale ondersteuning, via het programma STAP.

Aansluitend op beide consumentendoelgroepen zal VBW dit jaar samen met partners wel een campagneprogramma blijven bieden. Zo is er aandacht voor het (K)anjerboeket, de verschillende seizoenen en voor ‘oktober=woonmaand’.

Bron en foto: VBW

Reageer op dit artikel

avatar