Campagne tegen internetcriminaliteit gestart

MKB-Nederland is samen met onder meer de overheid een campagne begonnen om cybercriminaliteit tegen het mkb een halt toe te roepen.

De campagne van MKB-Nederland, het ministerie van Veiligheid en Justitie, Digibewust en TNO is ‘Stop cybercrime nu!’ gedoopt. Veel kleinere ondernemers zijn zich niet goed bewust van de risico’s. Vaak denken zij – ten onrechte – dat zij geen interessant doelwit zijn.

40% al slachtoffer
Nederlandse ondernemers maken veelvuldig gebruik van computers en internet. Dat maakt ze kwetsbaar voor cybercriminaliteit. Volgens MKB-Nederland is circa 40% van de ondernemers in 2012 dan ook al slachtoffer geworden van computervirussen, phishing of andere internetcriminaliteit.

Gerichte adviezen
De campagne wil het mkb bewust maken van de risico’s en aansporen tot het nemen van maatregelen. Daarvoor is de site stopcybercrime.nu in het leven geroepen, waar onder meer een quickscan en gerichte adviezen te vinden zijn.

Meer informatie:
Veilig internetten in 11 stappen (vpn)

Bron: MKB-Nederland