Chrysant en roos stevige dalers in areaal snijbloemen

  De relatief stevige daling van het areaal snijbloemen in Nederland dit jaar komt voor een groot deel voor rekening van chrysant, roos en snijorchidee. De drie gewassen zijn samen verantwoordelijk voor ruim 60% van de krimp van 180 hectare in de oppervlakte snijbloemen tot 1.680 hectare.

  In de potplanten lopen zowel de bloeiende planten als de groene planten net zo hard in areaal terug, maar heeft dit voor groene planten het meeste effect. Ook het areaal perkplanten gaat naar beneden, maar in een iets trager tempo dan de jaren ervoor. Dit valt op te maken uit de raming van de areaalcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), opgemaakt uit de Landbouwtelling. Die laat zien dat het areaal chrysant dit jaar met 50 hectare daalt tot 330 hectare, oftewel een terugloop van iets meer dan 13%. In vijf jaar tijd is het areaal chrysant in Nederland hierdoor met eenderde gedaald. De oppervlakte aan rozen neemt met 11,5% af tot 230 hectare. Hierdoor lijkt van enige stabilisatie in het areaal nog geen sprake. Sinds 2012 is de oppervlakte aan rozen in Nederland met liefst 44% gedaald.

  Ook de oppervlakte aan snijorchideeën moet een stevige veer laten. Het areaal krimpt met liefst 18,75% tot 130 hectare, een afname van 30 hectare in een jaar. De oppervlakte aan snijorchidee in Nederland is zo in vijf jaar tijd al met ruim 60% gedaald. Gerbera’s leveren 10% aan oppervlakte in en komen uit op 190 hectare. Na een stap omhoog in 2016 daalt het areaal fresia’s weer terug naar het niveau van 2015 van 70 hectare. Het areaal anthurium blijft volgens de opgave van het CBS gelijk met 40 hectare.

  Planten

  De afname van het areaal potplanten van 60 hectare tot 1.270 hectare is evenredig verdeeld over de bloeiende en groene planten. Voor beide segmenten daalt het oppervlakte volgens het CBS met 30 hectare. Voor de groene planten betekent dit een krimp van 7,7% tot 390 hectare. Door het veel groter areaal is de relatieve daling bij de bloeiende planten een stuk kleiner. Het areaal neemt daar met 3,2% af tot 910 hectare. Het areaal perkplanten neemt met 6% af tot 310 hectare. In 2012 was de perkplantensector bijna nog eenderde groter.

  Bron: Vakblad voor de Bloemisterij | Foto: Shutterstock

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties