‘Detailhandel aan vooravond grote veranderingen’

De Nederlandse detailhandel staat op een belangrijk kruispunt. Doorgaan op dezelfde weg brengt de economische en maatschappelijke rol van de sector in gevaar, aldus een rapport van adviesbureau McKinsey & Company.

McKinsey & Company deed onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse detailhandel – Werk aan de winkel: de Nederlandse detailhandel in versnelling richting 2025 – dat is opgesteld in opdracht van brancheorganisatie Detailhandel Nederland.

Toekomstige verschuivingen in de bevolkingssamenstelling, consumentengedrag, technologische innovatie en toenemende concurrentie zorgen ervoor dat in de periode tot 2025 nieuwe kansen en bedreigingen ontstaan voor de Nederlandse detailhandel. Sommige winkeliers zullen in staat zijn zich snel aan te passen en te groeien. Toch kan de situatie binnen de totale detailhandel verslechteren als niet snel actie wordt ondernomen door individuele retailers en de sector als geheel.

Afname werkgelegenheid
Niet tijdig ingrijpen kan grote gevolgen hebben: een afname in de werkgelegenheid en een vermindering in de bijdrage aan het Nederlandse BBP van 0.3 tot 1.0 procentpunt tegen 2025. Ook dreigt in dat geval een verdere toename van de winkelleegstand met als gevolg een verschraling van het winkelaanbod.

Detailhandel gaat uitdaging aan
Tijdens Retailpoort 2016 in Den Haag overhandigde Guido van Woerkom, voorzitter van Detailhandel Nederland, de resultaten van het McKinsey onderzoek aan minister-president Mark Rutte, die als hoofdgast aanwezig was. De minister-president reageerde op het onderzoeksrapport: ‘Het laat zien dat Nederlandse winkeliers, ondanks moeilijke tijden en grote uitdagingen, met frisse ondernemingszin de toekomst tegemoet treden.’

Bron en foto: Detailhandel Nederland