Bloem en Blad Ondernemerschap Detailhandel Nederland stopt eind dit jaar

Detailhandel Nederland stopt eind dit jaar

0

De Algemene Ledenvergadering van Detailhandel Nederland heeft onlangs het besluit van het bestuur bekrachtigd om de activiteiten van de koepelorganisatie per 31 december 2020 te beëindigen. De organisatie wordt ontbonden.

De achterban van Detailhandel Nederland is divers en bestaat uit brancheorganisaties die een specifiek deel van de retail vertegenwoordigen, zoals het CBL (supermarkten), RND (grootwinkelbedrijven) en de Nationale Winkelraad (mkb retail branches, aangesloten bij MKB Nederland).

Er is gezocht naar een effectievere, duurzame en slagvaardigere manier om de belangenbehartiging van de retail te organiseren, waarbij de structuur, wijze van samenwerking en financiering opnieuw vormgegeven zouden worden. De laatste maanden is dit proces geïntensiveerd omdat bestaande afspraken gingen aflopen. Maar dit heeft geen resultaat gehad. ‘Helaas is na rijp beraad gebleken dat de perspectieven en visies van de deelnemende partijen hoe dat het beste te doen te veel van elkaar verschillen. Daarmee is er onvoldoende draagvlak voor continuering van de collectieve belangenbehartiging van de retail door Detailhandel Nederland’, aldus de organisatie.

Expertise behouden

Detailhandel Nederland is actief op verschillende domeinen zoals Betalingsverkeer, Digitalisering, Europese Zaken, Sociale Zaken en Pensioenen, Vestigingszaken en Winkelveiligheid.

Op dit moment wordt bekeken hoe de expertise van medewerkers, het netwerk en de bijbehorende collectieve dossiers kunnen worden overgedragen en wellicht door (een samenwerking) van individuele brancheorganisaties zijn in te vullen. ‘Het is wenselijk dat er gezocht wordt naar nieuwe allianties om collectieve belangenbehartiging van de retail te waarborgen. Hierover is zeker consensus. Er bestaat vertrouwen dat hier een juiste vorm voor gevonden gaat worden.’

Bron: Detailhandel Nederland | Foto: Shutterstock

Reageer op dit artikel

avatar