Entente Florale en Operatie Steenbreek samen verder

  De onafhankelijke stichtingen Entente Florale Nederland en Operatie Steenbreek zijn van plan om vanaf 1 januari 2019 samen te gaan. Voornaamste reden is dat beide organisaties al geruime tijd inhoudelijk nauw samenwerken. Ook wordt nu al het bestuurssecretariaat gedeeld.

  De gezamenlijke boodschap, namelijk het belang van groen voor een duurzame leefomgeving, kan  dan met gebundelde kracht, aanwezige knowhow en ervaring, onder één noemer onder de aandacht worden gebracht. Daaraan gekoppeld is het streven naar een goede toepassing van groen, zowel in de private als in de publieke ruimte, en het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners en bedrijfsleven daarbij.

  Onderzoeken

  De besturen van beide organisaties hebben groen licht gegeven om dit samengaan nader te onderzoeken. Het is de bedoeling om half december het definitieve besluit over van dit samengaan vast te stellen. Het voornemen is om vanaf het nieuwe jaar het gezamenlijke activiteitenprogramma voort te zetten. Hoe dit programma er voor 2019 concreet komt uit te zien, wordt de komende tijd bepaald. Dit geldt ook voor de nieuwe bestuurssamenstelling.

  Samenwerking

  Entente Florale en Operatie Steenbreek organiseren al veel activiteiten gezamenlijk, zoals de Nationale Groendag.

  Vanaf de oprichting van Operatie Steenbreek in 2015 werden er al veel activiteiten in samenwerking met Entente Florale Nederland uitgevoerd, zoals de Nationale Groendag, workshops en kennisdagen, alsmede de informatieverspreiding middels digitale en papieren kanalen. Waar Entente Florale Nederland zich met de Vitale Groene Stad richt op de openbare ruimte, ligt de aandacht bij Operatie Steenbreek op de private ruimte (tuinen en bedrijventerreinen).

  Door de overlap van de werkzaamheden middels het secretariaat, de activiteiten, het uitgebreide netwerk, maar ook door het uitdragen van de vergelijkbare doelstelling, is een samengaan de meest logische vervolgstap in verband met de groei van de organisatie.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties