Forever Yours

Forever Yours was het thema van een wedstrijd, georganiseerd door het Boerma Instituut op de IFTF 2011. Verplichte ondergrond was een hartvorm van Oasis, de materiaalkeuze was vrij. De uitwerking was verschillend: waar de een koos voor een huwelijksdecoratie, koos de ander juist voor rouwwerk.

Tekst: Cornéline Lanooy, foto’s: Rens Kromhout