Frank Binnekamp: ’We willen de energietransitie aanjagen’

  Netwerkbedrijf Juva, voorheen bekend onder de naam Westland Infra, bestaat uit een holding met drie dochterbedrijven: Westland Infra Netbeheer, het commerciële Anexo (meetbedrijf) en Capturam. Het laatstgenoemde bedrijf is een eind vorig jaar opgerichte bv „waarmee we de energietransitie in het Westland willen aanjagen”, zegt algemeen directeur Frank Binnekamp deze week in een interview met het Vakblad voor de Bloemisterij.

  Om die reden zit Capturam in het geothermieproject Trias Westland en in Energie Transitie Partners (ETP) waarmee het bedrijf nieuwe Onder Krijt aardwarmteprojecten wil initiëren. Daarnaast kijkt het bedrijf naar andere duurzame opties, zoals restwarmte van buiten de regio, waarbij restwarmte uit kolencentrales echter geen optie is. „Het imago daarvan is gekanteld. Wij kijken daarom of aankoppelen op bestaande tracés haalbare kaart is, bijvoorbeeld de Leiding over Noord.” Via dat 16,8 km lange tracé transporteert Eneco sinds 2014 restwarmte vanuit afval- en energiecentrale AVR in Rozenburg, langs de A20 via Vlaardingen en Schiedam, naar het stadsverwarmingsnet van Rotterdam.

  Power-to-gas
  Binnekamp verwacht dat nieuwe ontwikkelingen, zoals power-to-gas, relevant kunnen worden voor de glastuinbouw. „Ik verwacht namelijk dat er steeds meer wind- en zonne-energie komt. Zo wordt er in de tuinbouw al gesproken over folies die elektriciteit kunnen produceren. Bovendien worden zonnepanelen steeds goedkoper. Maar wat moet je met het dag-nacht en zomer-winter patroon van een zonnepaneel? En als er heel veel zon en wind is, zullen er juist elektriciteitsoverschotten ontstaan. Dan is het handig als je die kunt omzetten in iets wat je later kunt gebruiken, bijvoorbeeld waterstof dat op termijn als brandstof voor auto’s te gebruiken zal zijn of als alternatief voor aardgas.”

  Over zo’n twintig jaar zullen er volgens Binnekamp geen gescheiden gas- en elektriciteitsnetten meer zijn. „Die twee zullen, inclusief warmte, onderdeel uitmaken van één dynamisch systeem met allerlei conversies en opslag.” Een voorbode daarvan is er volgens hem al. „Zodra het bijvoorbeeld in Duitsland hard waait, worden de elektriciteitsprijzen op de APX negatief. Nederlandse tuinders gaven twee jaar geleden al aan dat ze die elektriciteit dan graag in warmte willen omzetten. Dat is voor hen een vrij geringe investering in power-to-heat. De huidige wetgeving laat dat echter niet toe.”

  Om dat mogelijk te maken moet de ’tarievencode’ in de Elektriciteitswet worden gewijzigd. „Als een tuinder heel veel elektriciteit wil inkopen, zet hij een piek, zoals wij dat noemen, waarvoor hij het hele jaar moet betalen. Daarom pleiten wij voor een Smart Grid Westland, een soort stoplicht-model. Zodra er veel ruimte is op het lokale distributienet – en die kans is groot omdat het huidige net is uitgelegd op het terugleververmogen van WKK’s in het Westland – staat het licht op groen en kun je tegen gereduceerde tarieven transporteren. We hadden graag per 1 januari met Smart Grid Westland willen beginnen, maar de besluitvorming daarover duurt langer dan verwacht. We hopen nu eind dit jaar te kunnen starten.”

  Warmterotonde
  Binnekamp is overigens kritisch over het plan voor een Warmterotonde Zuid-Holland. „De warmtebehoefte van tuinders loopt al jaren terug. Ook door Het Nieuwe Telen neemt de warmtevraag alleen maar af. Voor hoeveel bedrijven moet je dan zo’n Warmterotonde aanleggen? Je praat wel over een enorme infrastructuur die je in dertig jaar moet afschrijven. Kun je die investering ooit terugverdienen?”

  Trias Westland
  Hij ziet meer in een warmtenet dat vanuit Trias Westland wordt opgebouwd. „Bij Trias Westland hebben telers zich voor vijftien jaar gecommitteerd. Daarna heb je enkel nog de ’running costs’ en kun je jaarlijks bepalen of je er wel of niet mee doorgaat. Al zou de Triasboring mislukken, dan nog kun je met Onder Krijt projecten je duurzame energievoorziening gefaseerd opbouwen. Je maakt clusters en telkens als de warmtebehoefte stijgt – doordat er bijvoorbeeld minder WKK’s draaien – boor je er een geothermiebron bij of je maakt een koppeling met bestaande initiatieven. Dan krijg je vanzelf een ringnet, van onderaf gefaseerd opgebouwd, waarvan het grote voordeel is dat je het ook gebruikt.”

  Lees het gehele interview met Frank Binnekamp in editie 29/30 van het Vakblad voor de Bloemisterij.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties